Edukacja dla tolerancji
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu www.belzec.org.pl
Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu rozpoczęło swoją działalność na terenie hitlerowskiego obozu zagłady w czerwcu 2004 roku. Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność
edukacyjną, dokumentacyjną, konserwatorską, badawczą.
[więcej]
Abraham Fund Initiatives (TAFI) www.abrahamfund.org
Organizacja pozarządowa, działająca na rzecz pokojowego współistnienia, równości i współpracy między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela. Swoje zamierzenia realizuje poprzez prowadzenie i finansowanie badań, kampanii informacyjnych i programów społecznych, wspieranych aktywną współpracą z decydentami i liderami politycznymi.
[więcej]
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures jest elitarnym klubem zrzeszającym światowe osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki.

[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.geocities.com/capitolhill/4497
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Allt är Möjligt www.alltarmojligt.se
Allt är Möjligt jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie i religijnie, typu „media watch". Celem organizacji jest monitorowanie stereotypowych i seksistowskich przedstawień kobiet w środkach masowego przekazu. Strona zawiera przewodnik po sposobach walki ze stereotypami i seksizmem, propozycje działań oraz linki.
[więcej]
Anti-Defamation League (ADL) www.adl.org
Celem Anti-Defamation League jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami. Przygotowuje ona programy i materiały szkoleniowe, które mają pomóc ludziom zwalczyć uprzedzenia i budować tolerancję wobec innych.

[więcej]
Antisemitism Research Resources ddickerson.igc.org/antisemitism.html
Antisemitism Research Resources jest inicjatywą the Institute for Global Communication (IGC). Celem utworzenia strony było umożliwienie zwykłym obywatelom dostępu do informacji na temat antysemityzmu. Umieszczone na stronie linki umożliwiają dotarcie do informacji dotyczących zagadnień: antysemityzmu, Holokaustu, stosunków żydowsko-chrześcijańskich, praw człowieka, tolerancji i kwestii imigrantów. Oddzielna grupa linków przeznaczona jest dla badaczy, naukowców, studentów, trenerów uczących o, monitorujących i czynnie działających przeciw antysemityzmowi.
[więcej]
Association for Creative Change in Organization Renewal and Development (ACCORD) www.accord.org
ACCORD jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów z różnych dziedzin, którego celem jest stwarzanie możliwości dokonywania pozytywnych zmian w organizacjach i społecznościach, z nastawieniem na czynnik ludzki. Jego działalność polega na promowaniu i wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego swoich członków poprzez m. in. organizowanie konferencji i warsztatów oraz tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń.
[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Association of American Colleges. The University of Maryland at College Park www.diversityweb.org
Celem organizacji jest koordynowanie działań na rzecz promowania wielokulturowości na wyższych uczelniach.

[więcej]
Autism-Europe www.autismeurope.org
Autism-Europe to stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozszerzanie katalogu praw ludzi dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz interweniowanie w przypadkach, gdy te prawa są zagrożone. AE jest organizatorem wielu kampanii związanych z autyzmem.
[więcej]
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Wersja on-line oryginalnej wystawy, z 1995 r., pokazywanej na terenie Rosji. Ukazuje historię Żydów w Europie i Rosji, ich kulturę, życie, religię.
[więcej]
Board of Deputies of British Jews www.bod.org.uk
The Board of Deputies of British Jews reprezentuje przedstawicieli społecznych organizacji żydowskich, które zajmują się promocją i ochroną interesów oraz praw religijnych społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Organizacja podejmuje kwestie bieżące, omawia wspólne potrzeby, ustala strategie działań wspierających rozwój całej społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
Byrån mot diskriminering i Norrköping www.diskriminering.se
Byrån mot diskriminering i Norrköping jest szwedzką organizacją pozarządową należącą do sieci Lokala Antidiskrimineringsbyråer. Celem organizacji jest udzielanie wsparcia, porad i pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

[więcej]
CEDR. Centre for Effective Dispute Resolution www.cedr.co.uk
Misją CEDR jest zachęcanie do stosowania i rozwijania technik mediacyjnych oraz innych efektywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zapobieganiu. CEDR działa w sektorze handlowym oraz publicznym. Jest to niezależna organizacja non-profit, wspierana przez międzynarodowy biznes oraz niezależnych specjalistów z różnych dziedzin.
[więcej]
Center for Nonviolent Communication (CNVC) www.cnvc.org
Międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest popularyzacja modelu "komunikacji bez przemocy" (Nonviolent Communication, NVC) jako metody porozumienia i rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach relacji społecznych.
[więcej]
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która działa na rzecz stworzenia i promowania wielokulturowej Europy poprzez edukację dla różnorodności (Diversity Education) oraz odpowiednie strategie działania. W zakresie działań politycznych CEJI dostarcza decydentom na szczeblu Unii Europejskiej informacji na temat żydowskich doświadczeń, projektów i pomysłów z zakresu podstawowych praw obywatelskich, edukacji, szkoleń i integracji społecznej.
[więcej]
Centre for Humanitarian Dialogue www.hdcentre.org
Centrum jest niezależną i bezstronną organizacją z siedzibą w Genewie, zajmującą się pokojowym rozwiązywaniem konfliktów oraz łagodzeniem ich skutków poprzez mediację i dialog. Organizacja próbuje również zapobiec posiadaniu broni palnej przez przypadkowe osoby.
[więcej]
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu centrum-dialogu.oswiecim.pl/
Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy powstało w 1992 roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego. W roku 1998 roku nazwę zmieniono na Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Celem Centrum jest stworzenie wszystkim odwiedzającym to miejsce warunków do edukacji, refleksji, wymiany myśli i modlitwy.
[więcej]
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) powstała w 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się upowszechnianiem wiedzy obywatelskiej, praktycznych umiejętności oraz postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Projekty realizowane przez CEO adresowane są przede wszystkim do szkół i mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli odpowiedzialnych i aktywnych obywateli.
[więcej]
Centrum im. prof. Mojżesza Schorra www.schorr.edu.pl/new/
Centrum im. prof. Schorra została powołana w 2001 roku przez Fundację Ronalda S. Laudera. Jej celem jest promowanie i kontynuowanie idei edukacyjnych prof. Mojżesza Schorra (1873-1941), rabina, historyka, nauczyciela, działacza społecznego i senatora. Fundacja wspiera edukację na rzecz rozumienia judaizmu, poznawania historii oraz tradycji Żydów polskich.
[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ckid.pl
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć www.pomocprawna.org
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (dawniej: Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć) to organizacja pozarządowa, która skupia studentów prawa, prawników-praktyków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum działa na rzecz poszanowania praw człowieka, upowszechnienia standardów wyznaczanych przez prawa człowieka, udziela bezpłatnej pomocy prawnej.
[więcej]
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu www.ajcf.pl
W roku 1995 w Nowym Jorku została założona Fundacja Auschwitz Jewish Center Foundation, której celem było stworzenie żydowskiego centrum kulturalno-edukacyjnego w Oświęcimiu. W roku 1996 w Polsce zarejestrowano siostrzaną fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, z siedzibą w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.
[więcej]
Chartered Institute of Arbitrators www.arbitrators.org
Chartered Institute of Arbitrators jest organizacją zrzeszającą arbitrów i rozjemców z całego świata. Zajmuje się ona rozwiązywaniem sporów w możliwie szybki, łatwy i korzystny finansowo sposób. Instytut działa w różnych sektorach, m.in.: usług finansowych, ubezpieczeń, mediów, telekomunikacyjnym
[więcej]
Christian Peacemaker Teams (CPT) www.cpt.org
Północnoamerykańska organizacja związana z ruchem religijnym mennonitów, która koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej i w sposób alternatywny dla działań opartych na wojnie i przemocy.
[więcej]
civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
Coexistence International (CI) jest organizacją pozarządową wspierającą organy władzy i decydentów, pracowników naukowych, działaczy, organizacje i sieci działające na rzecz promocji pokojowego współistnienia na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
[więcej]
Creative Connections Project www.oneworldclassrooms.org
The Creative Connections Project umożliwia szkołom oraz uczniom z całego świata nawiązywać kontakty i dzielić się swoimi osiągnięciami w dziedzinie artystycznej. Dzięki temu szkoły mogą uczestniczyć w realizowaniu innowacyjnych programów nauczania opartych na komunikacji międzykulturowej i poprzez sztukę przyczyniać się do rozwoju tolerancji. Ponad 1,500 klas z północnej i południowej Ameryki, Afryki i Azji skorzystało już z tej możliwości.
[więcej]
Crossing Borders www.crossingborder.org
Crossing Borders jest pozarządową organizacją typu non-profit, która ma siedzibę w International People’s College in Elsinore w Danii oraz oddziały w Palestynie, Izraelu i Jordanii. Podstawowym celem działania organizacji jest stworzenie neutralnej przestrzeni do prowadzenia szkoleń dla młodych ludzi i trenerów zainteresowanych sytuacją na Bliskim Wschodzie i umożliwienie im włączenia się w proces budowania pokoju w regionie.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
CSV Community Partners www.csvcommunitypartners.org.uk
Celem CSV Community Partners jest wspieranie uniwersytetów i szkół w dziele rozwijania edukacji obywatelskiej. Organizacja pomaga w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektów społecznych.
[więcej]
D@dalos. International UNESCO Education Server for Civic, Peace and Human Rights Education www.dadalos.org
D@dalos działa na rzecz budowania kultury pokoju, demokracji i aktywnego obywatelstwa poprzez programy edukacyjne na rzecz pokoju.

[więcej]
Diversity in Early Childhood Education and Training - DECET www.decet.org
DECET to portal dla nauczycieli, praktyków i stowarzyszeń, poświęcony edukacji wczesnoszkolnej.

[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) www.eastern.edu/publications/emme
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) jest bezpłatnym czasopismem ukazującym się co kwartał od 1999 roku pod auspicjami Eastern University. Magazyn przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów.
[więcej]
Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
Equality and Human Rights Commission www.equalityhumanrights.com/en/Pages/default.aspx
Equality and Human Rights Commission (dawniej: Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
Eurodesk Polska www.eurodesk.pl
Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Program, który funkcjonuje obecnie w 27 krajach (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Bułgaria, Rumunia), finansowany jest przez Komisję Europejską oraz rządy państw w nim uczestniczących. W zdecydowanej większości państw - w tym w Polsce - Eurodesk działa w strukturach Programu MŁODZIEŻ.
[więcej]
European Centre for Minority Issues (ECMI) www.ecmi.de
ECMI prowadzi badania oraz aktywnie działa na rzecz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dotyczących mniejszości w Europie. Zgromadzonymi informacjami i dokumentacji służy nie tylko rządom i regionalnym organizacjom międzyrządowym, ale także grupom mniejszościowym. Dostarcza danych i ich analiz mediom, przyczyniając się do informowania opinii publicznej.

[więcej]
European Cultural Foundation (ECF) www.eurocult.org
European Cultural Foundation to organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury w Europie i poza nią oraz edukacja na rzecz demokracji, praw człowieka, różnorodności kulturowej.
[więcej]
European Network Against Racism www.enar-eu.org
European Network Against Racism (ENAR) łączy liczne europejskie organizacje pozarządowe mające na celu walkę z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i dyskryminacją na tle religijnym we wszystkich krajach UE.

[więcej]
European Playwork Association (e.p.a.) www.go-epa.org
The European Playwork Association (e.p.a.) została założona w 1976 jako międzynarodowa, wolontariacka, młodzieżowa organizacja pozarządowa działająca w ramach Europe-wide Adventure Playgrounds.
e.p.a. przeciwstawia się uciskowi, rozczarowaniu, rasizmowi i ksenofobii poprzez rozbudowaną sieć partnerów, działających przede wszystkim w biednych i wykluczonych społecznościach.
[więcej]
European Students Forum. AEGEE Europe www.aegee.org
AEGEE jest jednym z największych interdyscyplinarnych stowarzyszeń studenckich w Europie, reprezentującym szerokie spectrum kulturowej różnorodności. Jest organizacją typu non-profit, świecką i bezstronną. AEGEE działa w obszarach: dialogu kultur, aktywnego obywatelstwa, edukacji, pokoju i stabilizacji Wszystkie projekty i działania opierają się na wolontariacie członków stowarzyszenia.
[więcej]
European Youth Forum (EYF) www.youthforum.org
The European Youth Forum (EYF) zostało założone przez rady narodowe młodzieży z całej Europy i międzynarodowe pozarządowe organizacje młodzieżowe (obecnie jest ich 93). Jako młodzieżowa platforma EYF reprezentuje organizacje młodzieżowe w instytucjach międzynarodowych, głównie w: Unii Europejskiej, Radzie Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych; wspiera i wpływa na prowadzoną przez nie politykę dotyczącą spraw młodzieży.

[więcej]
Europäisches Bürgerforum www.forumcivique.org
Inicjatywa utworzenia EBF pochodzi od obywateli wschodniej i zachodniej Europy. W nowych uwarunkowaniach politycznych, jakie nastąpiły po upadku Muru Berlińskiego, za najważniejsze uznali oni znalezienie "trzeciej drogi" we wzajemnych stosunkach.

[więcej]
Federacja Internet i Wykształcenie (Федерация Интернет Образования) www.fio.ru
Na tej stronie znajdują się linki do programów nauczania. Każdy z tych programów zajmuje się promowaniem równości, tolerancji pośród różnych grup społecznych: nauczycieli, rodziców, uczniów.
[więcej]
Festiwal Kultury Żydowskiej www.jewishfestival.pl
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. Pierwszy Festiwal odbył się w 1988 roku, jego program skupiony był wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur - polskiej i żydowskiej. W swojej obecnej formie Festiwal umożliwia obcowanie z żywą tradycją żydowską, a także pozwala doświadczyć radości jej współtworzenia.

[więcej]
Football Against Racism in Europe www.farenet.org
Football Against Racism in Europe (FARE) to organizacja zajmująca się walką z wszelkimi przejawami rasizmu: od incydentów na stadionach, boiskach i w szatniach, po uprzedzenia kibiców, działaczy oraz samych piłkarzy.
[więcej]
Football Unites, Racism Divides www.furd.org
Football Unites, Racism Divides to organizacja założona prze kibiców brytyjskiego klubu sportowego Sheffield United. Jej celem jest walka z rasizmem na stadionach oraz zapewnianie wszystkim ludziom równego dostępu do widowisk piłkarskich.
[więcej]
Friends, Families and Travellers www.gypsy-traveller.org
Friends, Families and Travellers jest organizacją, której działalność ukierunkowana jest na społeczności wędrujące (Gypsy i Travellers) na terenie Wielkiej Brytanii. Zajmuje się pomocą, doradztwem, polityką informacyjną i szkoleniową oraz działa na rzecz zrozumienia, tolerancji i dialogu między tymi mniejszościami a lokalnymi społecznościami.

[więcej]
Fundacja dla Wolności www.fundacjadlawolnosci.org
Fundacja dla Wolności została powołana do życia pod koniec 2004. Jej celem jest budowa społeczeństwa opartego na równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, przestrzeganie wolności wypowiedzi oraz propagowanie integracji europejskiej i wiedzy na temat zagadnień towarzyszących procesom globalnym.

[więcej]
Fundacja Dom Pokoju www.dompokoju.org
Fundacja powstała w 2005 roku z inicjatywy biskupa Bredy, Tiny Muskensa. Jej założycielem jest Holender polskiego pochodzenia, Edward Skubisz. Celem działań organizacji jest stworzenie centrum dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

[więcej]
Fundacja Finestra www.finestra.org.pl
Fundacja Finestra została założona w Krakowie w 2006 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wspólnego dobra poprzez prowadzenie i wspieranie działań o charakterze społecznym i ekologicznym, a w szczególności wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i samorządowych.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja im. Heinricha Bölla www.boell.pl
Fundacja im. Heinricha Bölla powstała w 1997 r. w wyniku połączenia Stowarzyszenia "Regenbogen" i należących do niego trzech fundacji: „Buntstift" (Getynga), „Frauen-Anstiftung" (Hamburg) oraz Fundacji „Heinrich-Böll" (Kolonia). Politycznie Fundacja jest bliska partii Sojusz 90/Zieloni. Podstawowym zadaniem Fundacji jest edukacja obywatelska w Republice Federalnej Niemiec i poza jej granicami.

[więcej]
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski jest niezależną organizacją powstałą w 1998 r. z inicjatywy osób wywodzących się ze środowisk opozycyjnych wobec systemu politycznego w trakcie zmian ustrojowych w Polsce. Fundacja jest aktywnym realizatorem programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, udziałowi kobiet w życiu publicznym oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.
[więcej]
Fundacja Krzyżowa www.krzyzowa.org.pl
Fundacja jest niezależną instytucją pozarządową, która za cel postawiła sobie działalność na rzecz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek.

[więcej]
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
W styczniu 1991 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany przez wojewodę suwalskiego. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy.

[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Galicja Muzeum www.galiciajewishmuseum.org/pl
Galicja Muzeum w Krakowie działa od 17 IV 2004. Misją muzeum jest ukazanie kultury żydowskiej w Galicji i upamiętnienie ofiar Holokaustu. Punktem centralnym muzeum jest wystawa „Śladami Pamięci’’, dokumentująca ślady żydowskiej przeszłości w południowej Polsce. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, działa w nim księgarnia oraz sklep koszerny.
[więcej]
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Global Policy Forum (GPF) jest organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. przez międzynarodową grupę obywateli zainteresowanych propagowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego. GPF pracuje na rzecz umacniania prawa międzynarodowego, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o skutkach globalnych. Posiada status konsultacyjny przy ONZ.

[więcej]
H-Antisemitism www.h-net.org
H-Antisemitism jest siecią, która oferuje miejsce do akademickiej dyskusji na temat antysemityzmu. Na stronie można znaleźć recenzje książek, dokumenty, okolicznościowe prace, recenzje oraz linki do stron internetowych poświęconych antysemityzmowi i fora dyskusyjne. Komunikacja elektroniczna sprzyja szerokiej dyskusji akademickiej oraz rozpowszechnieniu wiadomości na temat antysemityzmu.
[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage www.hilchenbacherbuendnis.de
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage (Związek na Rzecz Tolerancji i Odwagi Cywilnej) działa na terenie miast niemieckich. Jego zadanie polega na udostępnianiu szeregu informacji na temat ekstremistów prawicowych. Jego działalność popierana jest przez gminę ewangelicką w mieście Hilchen i tamtejszego burmistrza.

[więcej]
Holocaust Teachers Resources Center www.holocaust-trc.org
Holocaust Teachers Resources Center powstał dzięki Holocaust Education Fundation, Inc. Głównym celem organizacji jest zwalczanie uprzedzeń poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Holokauście. Strona internetowa Holocaust Teachers Resources Center zbiera i porządkuje materiały edukacyjne.

[więcej]
Institute for Multicultural Development FORUM www.forum.nl
Institute for Multicultural Development FORUM jest największą holenderską organizacją pozarządową wspierającą ideę wielokulturowego społeczeństwa poprzez integrację mniejszości etnicznych oraz promocję tolerancji wobec ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
[więcej]
Inter Faith Network for the UK www.interfaith.org.uk
Sieć the Inter Faith Network dla Zjednoczonego Królestwa powstała w 1987 w celu promocji dobrych relacji pomiędzy ludźmi różnych wyznań. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych religii m.in.: baha'i, buddyzmu, chrześcijaństwa, hinduizmu, dżinizmu, judaizmu, islamu, sikhizmu, zoroastrianizmu oraz krajowe i regionalne organizacje międzyreligijne, jednostki akademickie zajmujące się relacjami miedzy religiami.
[więcej]
International Catholic Migration Commission www.icmc.net/e/index.htm
International Catholic Migration Commission jest katolicką organizacją, której głównym celem jest pomoc osobom wysiedlonym, uchodźcom i imigrantom. Wyjątkową opieką otacza grupy szczególnie narażone na marginalizację i wykluczenie społeczne.

[więcej]
International Centre for Dialogue Among Civilizations www.dialoguecentre.org
International Centre for Dialogue Among Civilizations to organizacja promująca ideę współistnienia, bazującą na rozumieniu odmienności oraz tolerancji. Promowanie idei dialogu odbywa się poprzez pracę naukową grup badawczych z różnych dziedzin, np. literatura, urbanizacja, teologia i filozofia. Organizacja publikuje na swojej stronie wiele godnych polecenia artykułów naukowych, poruszających tematykę dialogu i rozumienia różnorodności kulturowej.
[więcej]
International Conflict Research (INCORE) www.incore.ulst.ac.uk
International Conflict Research (INCORE) to internetowa baza danych na temat konfliktów etnicznych i studiów nad sposobem ich rozwiązywania. Strona jest przewodnikiem po materiałach dotyczących powyższych tematów, dostępnych w sieci. Zawiera listę organizacji zajmujących się badaniami nad pokojem i konfliktami oraz biuletyn "Ethnic Studies Network"
[więcej]
International Federation of Journalists (IFJ) www.ifj.org
The International Federation of Journalists (IFJ) jest największą światową organizacją dziennikarzy, której celem jest działanie na rzecz praw człowieka, demokracji i pluralizmu. IFJ przeciwstawia się wszystkim rodzajom dyskryminacji, potępia używanie mediów jako tuby propagandowej, nie zgadza się na propagowanie w nich nietolerancji i konfliktów. Federacja popiera pluralizm oraz wolność wyrażania poglądów politycznych i dotyczących kultury w mediach.
[więcej]
International Lesbian and Gay Association (ILGA) www.ilga.org
International Lesbian and Gay Association (Międzynarodowa Organizacja Lesbijek i Gejów) jest szeroko rozprzestrzenioną siecią narodowych i lokalnych grup pracujących na rzecz równych praw dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualistów.
[więcej]
International Network - Education for Democracy, Human Rights and Tolerance www.tolerance-net.org
Działalność International Network - Education For Democracy, Human Rights And Tolerance (Międzynarodowej Sieci na Rzecz Edukacji w Duchu Demokracji, Tolerancji i Praw Człowieka) koncentruje się na promocji idei tolerancji i praw człowieka.

[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
International Peace Bureau www.ipb.org
International Peace Bureau (IPB) jest najstarszą federacją organizacji zrzeszających ludzi pracujących na rzecz pokoju. IPB liczy sobie 112 lat i ma na swoim koncie Pokojową Nagrodę Nobla (otrzymaną w 1910 r.).
[więcej]
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) www.prio.no
Jeden z pierwszych na świecie instytutów badawczych, zajmujących się kwestią pokoju, i jedyny tego typu w Norwegii. Łączy sferę badań naukowych z praktyką, poszukując optymalnych rozwiązań dla istniejących lub potencjalnych konfliktów na całym świecie.
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
Irish Council for Civil Liberties jest niezależną organizacją pozarządową, której działania skupiają się na promocji i obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. ICCL działa od 1976 roku.
[więcej]
Irish Peace Institute (IPI) www.irishpeaceinstitute.org
The Irish Peace Institute (IPI) jest pozarządową organizacją charytatywną, której misją jest włączenie się w proces budowania pokoju poprzez edukację i badania naukowe. Instytut działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy obywatelami Republiki Irlandii i Północnej Irlandii.
[więcej]
Irish Traveller Movement www.itmtrav.com
The Irish Traveller Movement to sieć organizacji, które walczą z dyskryminacją i nietolerancją wobec społeczności wędrujących (Travellers) na terenie Irlandii. W swoich działaniach ITM skupia się na zagadnieniach związanych z edukacją, ustawodawstwem, respektowaniem zasady równości społecznej i kwestiami socjalnymi (zakwaterowanie).
[więcej]
Irrsinnig Menschlich www.irrsinnig-menschlich.de
Irrsinnig Menschlich jest stowarzyszeniem na rzecz relacji międzyludzkich w kontekście psychiatrii. Głównym celem działania jest informowanie społeczeństwa o chorobach psychicznych i przeciwdziałanie uprzedzeniom, z jakimi spotykają się osoby chore umysłowo. Walcząc z piętnowaniem tych osób, organizacja prowadzi warsztaty dla dziennikarzy, nauczycieli, zespołów klasowych, personelu szpitalnego i pracowników różnych instytucji publicznych.
[więcej]
Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies www.nd.edu/~krocinst/index.html
Kroc Institute, założony w 1986 roku przy amerykańskim Uniwersytecie Notre Dame, prowadzi badania, działania edukacyjne i programy związane z przyczynami powstawania konfliktów oraz czynnikami sprzyjającymi utrzymaniu pokoju.
[więcej]
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu www.polish-jewish-heritage.org
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu działa od 1988 roku. Celem Fundacji jest przyczynianie się do lepszego poznania polsko – żydowskiej spuścizny kulturowej, wspólnej historii i stworzenie warunków do prowadzenia dialogu, przy jednoczesnym eliminowaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów.
[więcej]
Kick It Out www.kickitout.org
Kick It Out jest kampanią przeciwko rasizmowi, założoną przez kibiców piłki nożnej w 1993. Pełna nazwa kampanii brzmi: "Let’s Kick Racism Out of Football" (w polskim tłumaczeniu: "Wykopmy rasizm ze stadionów"). Polem działania Kick It Out jest nie tylko piłka nożna, ale również edukacja i działalność społeczna na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie.
[więcej]
Kolorowa tolerancja – przedsięwzięcie Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl
"Kolorowa tolerancja" to cykliczny, odbywający się w marcu, w Łodzi festiwal organizowany przez Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
Learning and Teaching Scotland www.ltscotland.org.uk
Learning and Teaching Scotland jest organizacją zaangażowaną w rozpowszechnianie ulepszanego narodowego programu edukacji, opracowanego przez władze Szkocji oraz osoby odpowiedzialne za rozwój edukacji.
[więcej]
Lessons in Tolerance www.ccsf.edu/Resources/Tolerance
Celem witryny internetowej stworzonej przez stronę internetową autorstwa kadry naukowej College of San Francisco jest promowanie metod przeciwdziałania nietolerancji i uprzedzeniom.

[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
Literaria www.literaria.org
Literaria to organizacja założona przez niemieckich studentów z Frankfurtu i Słubic, zajmująca się problemami kulturowymi pogranicza polsko-niemieckiego.
[więcej]
M.K. Gandhi Institute for Nonviolence www.gandhiinstitute.org
The M.K. Gandhi Institute for Nonviolence został założony w 1991 przez wnuka Mahatmy Gandhiego, Aruna Gandhi oraz jego żonę Sunandę Gandhi. Misją Instytutu jest zapobieganie przemocy, rozwiązywanie osobistych i społecznych konfliktów, organizowanie szkoleń promujących różnorodność, wspieranie procesu budowy społeczeństwa poprzez edukację, naukę oraz świadczenie pomocy.
[więcej]
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 roku przez grupę rodziców i nauczycieli z inspiracji podziemnej Rady Edukacji Narodowej, działającej w czasie stanu wojennego w Polsce. Misją MTO jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.
[więcej]
McGraw-Hill Higher Education www.mhhe.com/multicultural
Autorska strona dr. Paula Gorskiego, specjalisty do spraw edukacji międzykulturowej.

[więcej]
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka edukacyjna zaangażowana w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM zajmuje się kształceniem historyczno–politycznym, działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechniania wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
[więcej]
Minorities of Europe (MoE) www.moe-online.com
Minorities of Europe (MoE) jest paneuropejską siecią działającą na rzecz społeczności mniejszościowych i większościowych poprzez stworzenie im warunków sprzyjających wymianie wzajemnych przemyśleń i idei na temat różnic i budowie wzajemnego porozumienia. Głównym celem działania sieci jest włączenie do współpracy wszystkich młodych ludzi w całej Europie na zasadach równości i pełnej otwartości.
[więcej]
MitOst e.V. www.mitost.de
MitOst e.V. to organizacja pośrednicząca i wspierająca wymianę kulturową i językową w Europie Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Południowej. Jest to organizacja niekomercyjna, angażująca się w takich dziedzinach, jak porozumienie między narodami, edukacja, wsparcie wymiany językowej i kulturowej.

[więcej]
Morningside Center for Teaching Social Responsibility www.morningsidecenter.org
Morningside Center for Teaching Social Responsibility to organizacja non-profit działająca od 1982 r. w szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku. Jej celem jest edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie rozumienia różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Moscow School of Human Rights www.mshr-ngo.ru
Moscow School of Human Rights jest pozarządową organizacją typu non-profit, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat praw człowieka i procesów demokratyzacji. Strona zawiera informacje dotyczące działalności pracowników organizacji, wykaz publikacji, linki.
[więcej]
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch przeciw rasizmowi na rzecz przyjaźni między narodami.

[więcej]
Muslim Council of Britain www.mcb.org.uk
The Muslim Council of Britain to niezależna organizacja działająca na rzecz integracji mniejszości muzułmańskiej z ogółem społeczności brytyjskiej, dialogu międzykulturowego oraz zapewnienia poszanowania praw muzułmanów w Zjednoczonym Królestwie. Zrzesza ponad 350 organizacji o różnym zasięgu działania.
[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich zostało powołane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Na mocy umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Ministerstwem Kultury, a Stowarzyszeniem ŻIH jest wspólną instytucją kultury. Prace nad utworzeniem Muzeum, od 2000 r. prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, kierowany przez dyrektora Jerzego Halbersztadta.

[więcej]
Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR) www.mzr.pl
Muzułmański Związek Religijny w RP działa od 1925 roku, zrzeszając muzułmanów żyjących na terenie Polski. Należą do niego polscy muzułmanie pochodzenia tatarskiego.
[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs www.ncela.gwu.edu
Priorytetem działalności wirtualnej biblioteki jest udostępnianie pomocy dydaktycznych użytecznych w procesie edukacji w duchu tolerancji i poszanowania inności.

[więcej]
National Conference for Community and Justice (NCCJ) www.nccj.org
The National Conference for Community and Justice (NCCJ) jest organizacją założoną w 1927 roku w celu walki z uprzedzeniami i rasizmem w Ameryce. Promuje zrozumienie i szacunek między rasami, różnymi grupami religijnymi i kulturalnymi poprzez edukację, rozwiązywanie konfliktów i działalność obywatelską.

[więcej]
Nationalism Project www.nationalismproject.org
The Nationalism Project to zbiór informacji na temat badań nad nacjonalizmem. Strona jest redagowana przez międzynarodową grupę ekspertów. Na stronie znajduje się bogaty wybór artykułów, dysertacji, abstraktów, recenzji oraz lista innych stron poświęconych studiom nad nacjonalizmem.
[więcej]
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) www.nike.ces.uj.edu.pl
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) to wspólny partnerski projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Centre for Intercultural Education, Ghent University, Centre for Intercultural Studies, Granada, Spain i Intercultural Island, Reykjavik w latach 2002-2005 (CLIEC - Cooperative Learning in European Context).
[więcej]
North of England Refugee Service (NERS) www.refugee.org.uk
The North of England Refugee Service Ltd (NERS) jest niezależną organizacją charytatywną udzielającą pomocy prawnej i socjalnej imigrantom w celu stworzenia im warunków do integracji z ogółem społeczeństwa.
[więcej]
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) www.nicem.org.uk
The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities jest organizacją działającą na rzecz mniejszości etnicznych. Działalność NICEM służy wzmocnieniu pozycji mniejszości i promocji jej kultury.
[więcej]
Online/More Colour in the Media www.olmcm.org
Online/Media Colour in the Media (OL/MCM) jest europejską siecią nadawców, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowych działających na rzecz poprawy wizerunku mniejszości etnicznych w mediach.
[więcej]
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja powstała w Nowym Jorku z inicjatywy finansisty Georga Sorosa. OSI ma na celu promowanie idei społeczeństwa otwartego poprzez kształtowanie polityk rządowych, wspieranie edukacji i mediów, wspomaganie przestrzegania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz pomoc w przeprowadzaniu reform społecznych, prawnych i ekonomicznych. OSI walczy z negatywnymi skutkami globalizacji.
[więcej]
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne www.otk.armenia.pl/new
OTK zostało założone w Krakowie, jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności ormiańskiej w Polsce oraz dokumentacja jej historii i kultury.

[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii www.or.org.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN www.tnn.lublin.pl
Ośrodek jest samorządową instytucją kultury w Lublinie, działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej (będącej dawnym przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim) oraz do położenia samego Lublina - miasta/miejsca spotkań kultur, tradycji i religii.

[więcej]
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau www.auschwitz.org.pl
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone 2 lipca 1947 roku. Obejmuje ono obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Działalność Muzeum koncentruje się na upamiętnieniu terenu oraz obiektów związanych z męczeństwem przeszło miliona ludzi oraz na przekazywaniu wiedzy o istotnych miejscach i najważniejszych wydarzeniach z historii KL Auschwitz.
[więcej]
Patrin Web Journal www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
The Patrin Web Journal to portal mający na celu edukację na rzecz tolerancji i propagowanie kultury romskiej. Patrin zajmuje się sprawami Romów w szerokim kontekście, uwzględniając ich historię, kulturę i obecny los mniejszości romskiej w wielu państwach Europy oraz problemy społeczne i ekonomiczne Romów.
[więcej]
Peace and Justice Studies Association (PJSA) www.peacejusticestudies.org
Organizacja non-profit skupiająca środowiska akademickie, nauczycieli i lokalnych działaczy wokół inicjatyw i strategii pokojowego rozwiązywania sporów, zwalczania przemocy i niesprawiedliwości społecznej. Łączy cechy ośrodka edukacyjno - badawczego oraz stowarzyszenia specjalistów w zakresie studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów.
[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) www.pajayouth.org
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem, powołanym dla wspierania dialogu młodych Żydów i nie-Żydów. PAJA realizuje programy edukacyjne, organizuje spotkania młodzieży polskiej i amerykańskiej pochodzenia żydowskiego, zawiaduje polską witryną, na której można znaleźć informacje o wydarzeniach i imprezach związanych z kulturą żydowską.
[więcej]
Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy poprzez edukację europejską, rozwój programów, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE oraz współpracę z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
[więcej]
Polska Rada Chrześcijan i Żydów prchiz.free.ngo.pl
Polska Rada Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Poprzez swoją działalność Rada chce się przyczyniać do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężenia stereotypów, propagowania tolerancji i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
[więcej]
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" www.pswe.org
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" (PSWE) zostało założone w Gdańsku w grudniu 2004r. Celem działania PSWE jest zmniejszanie różnic pomiędzy Regionem Pomorskim a wysoko rozwiniętymi Regionami krajów europejskich.

[więcej]
Power of Culture www.powerofculture.nl
The Power of Culture jest siecią, badającą rolę, jaką kultura i postęp odgrywają w kwestiach politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz wzajemne relacje między kulturą, etyką i polityką. Na stronie znajdują się artykuły, nowości, przeglądy kulturalne, informacje o inicjatywach działań w siedmiu głównych obszarach tematycznych: polityki, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, sztuki i twórczości, mediów, etyki globalnej, rozwoju ekonomicznego.
[więcej]
Pro Asyl www.proasyl.de
Organizacja Pro Asyl została założona w 1986 r. Działa na terenie całych Niemiec. Jest członkiem ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Ma na celu pomoc uchodźcom, walkę z przemocą i niesprawiedliwością, a także dążenie do tego, by społeczeństwo niemieckie stało się otwarte i tolerancyjne.
[więcej]
Project on Ethnic Relations www.per-usa.org
Project on Ethnic Relations (PER) jest inicjatywą powołaną do życia w celu zapobieżenia konfliktom etnicznym, które ujawniły się w krajach Europy Centralnej, Wschodniej, w Federacji Rosyjskiej i na Bałkanach w następstwie upadku komunizmu. PER podejmuje mediacje podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu, opozycji i reprezentantami grup etnicznych, szukającymi pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów etnicznych.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Reach Out Berlin www.reachoutberlin.de
Reach Out Berlin jest organizacją, która zajmuje się udzielaniem porad i nauczaniem o prawicowym ekstremiźmie i rasiźmie na terenie Berlina. Kontaktuje się z osobami, które padły ofiarą ataków na tle rasistowskim lub ze strony prawicowego ekstremizmu bądź też były dyskryminowane. Organizacja współpracuje także z nauczycielami i trenerami pracującymi w tych obszarach z młodzieżą i dorosłymi.
[więcej]
Refugee.pl gazeta uchodźców www.refugee.pl
Portal internetowy Refugee.pl gazeta uchodźców przeznaczony jest nie tylko dla uchodźców, ale też dla osób interesujących się prawami człowieka i wszystkich, którzy chcą i mogą pomagać innym.
[więcej]
Royal Institute for Inter-Faith Studies www.riifs.org
Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) to instytut naukowy założony w Ammanie. Został on pomyślany jako miejsce racjonalnej dyskusji na tematy religii, relacji wyznań, pluralizmu. RIIFS skupia się na pracy naukowo-badawczej, publikacji artykułów naukowych oraz organizacji konferencji, seminariów i wykładów. Dwa razy do roku RIIFS wydaje Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS), opiniotwórczy magazyn naukowy. Na stronie znajdziemy informacje dotyczące islamu oraz jego relacji z innymi religiami.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
School Without Racism www.schoolwithoutracism-europe.org
School Without Racism jest europejskim ruchem na rzecz zwalczania rasizmu w szkołach. Należy do niego kilka krajów europejskich.
[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Seeds of Peace www.seedsofpeace.org
Seeds of Peace jest organizacją pozarządową prowadzącą corocznie warsztaty i obozy dla młodzieży z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne.

[więcej]
SIETAR. The Society for Intercultural Education, Training and Research www.sietar.org
SIETAR jest największą międzynarodową siecią organizacji zajmujących się edukacją i budowaniem relacji międzykulturowych. Adresatami jej działań są studenci i pracownicy wyższych uczelni. Celem sieci SIETAR jest wzmocnienie pozytywnych i długotrwałych międzykulturowych i międzyetnicznych relacji pomiędzy jednostkami, grupami społecznymi, organizacjami i innymi wspólnotami.
[więcej]
Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com
Celem działalności organizacji jest zachowanie pamięci o Holokauście poprzez edukację, akcje społeczne, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego zrozumienia.

[więcej]
Slough Refugee Support www.sloughrefugeesupport.org.uk
Głównym celem Slough Refugee Suport (SRS) jest pomoc przybywającym do Wielkiej Brytanii azylantom i uchodźcom w przystosowaniu się do życia w nowym kraju. Organizacja informuje nowych przybyszy o przysługujących im prawach oraz udziela wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi. Ponadto SRS prowadzi lekcje języka angielskiego oraz kampanię na rzecz przedstawiania ogółowi społeczeństwa sytuacji azylantów/uchodźców w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Southern Powerty Law Center (SPLCenter) www.splcenter.org
Głównym celem organizacji jest walka z nienawiścią, nietolerancją i dyskryminacją poprzez edukację i pomoc w przeprowadzaniu spraw sądowych.

[więcej]
Step 21 www.step21.de
Młodzieżowy klub Step 21 działa na rzecz promowania tolerancji i odpowiedzialności. Inicjatywa ta wspiera dialog wśród młodzieży dotyczący podstawowych wartości demokratycznych.

[więcej]
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" jest organizacją pozarządową typu non-profit. Celem jej działania jest promowanie dialogu międzykulturowego i postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Polskiej.

[więcej]
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest polskim oddziałem Service Civil International (SCI). Działa od 1992 roku. Zajmuje się organizacją międzynarodowych obozów wolontariatu, seminariów i szkoleń dla wolontariuszy, akcji tematycznych, a także długofalowych programów edukacyjnych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Miasteczko" www.miasteczko.org
Stowarzyszenie „Miasteczko" powstało w Chełmie w listopadzie 2005 roku. W swoim działaniu nawiązuje do wielokulturowej przeszłości miasta, prowadzi działania mające na celu m.in. pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji, działania na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" www.nigdywiecej.org.pl
"Nigdy Więcej" jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 1996 r. przez Grupę Anty-Nazistowską (GAN). Jej celem jest utworzenie społecznej grupy nacisku, walczącej z patologiami społecznymi i poczuciem obojętności wobec szerzącej się fali nienawiści.
[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice" www.wspolnota.art.pl
Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice" działa na rzecz popularyzacji sztuki współczesnej, promowania artystów profesjonalnych, rozwoju demokracji zwłaszcza na szczeblu lokalnym, zaangażowania polskiego społeczeństwa w tematykę wielokulturowości oraz na rzecz edukacji dla tolerancji.
[więcej]
Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce www.dzieciholocaustu.org.pl
Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie skazane były przez hitlerowców na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone do ukrywania swojej tożsamości.

[więcej]
Stowarzyszenie Karpaty.art karpatyart.w.interia.pl
Stowarzyszenie Karpaty.art (zał. 2003 r.) stawia sobie za cel promocję wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy i różnorodności kulturowej Euroregionu Karpaty. Wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, artystów i twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Podkarpacia.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" www.pronobis.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" jest organizacją pozarządową powołaną do życia w Warszawie w październiku 2005 roku. Celem jej działania jest niesienie pomocy osobom i grupom dyskryminowanym oraz wspieranie działań innych osób pomagających dyskryminowanym lub zagrożonym dyskryminacją.
[więcej]
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenie.romowie.net
Stowarzyszenie Romów w Polsce (SRwP) powstało w 1992 r. w celu stworzenia Romom warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenie współpracuje z agendami rządowymi oraz z innymi organizacjami romskimi. Poprzez swoją działalność wydawniczą, artystyczną i naukową promuje kulturę romską, upowszechnia wiedzę o Romach i ich historii oraz pokazuje problemy społeczności romskiej w Polsce.
[więcej]
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" www.borussia.pl
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" jest organizacją pożytku publicznego. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, kultur oraz na rzecz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce www.jewishinstitute.org.pl
Żydowski Instytut Historyczny nawiązuje do tradycji biblioteki utworzonej w 1881 r. przy Wielkiej Synagodze w Warszawie oraz do Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych powołanych w 1936 roku. ŻIH gromadzi i chroni archiwalia, książki i dzieła sztuki związane z historią i kulturą polskich Żydów, prowadzi wszechstronne badania nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce i na świecie, zajmuje się edukacją.
[więcej]
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
Survivors of the Shoah to fundacja założona w 1994 r., której celem jest utrwalenie i zachowanie świadectw historycznych osób, które przeżyły Holokaust. Fundacja zgromadziła około 52 000 nagrań wizualnych z 56 krajów w 32 językach, które obecnie służą celom badawczym oraz edukacyjnym.
[więcej]
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding www.tanenbaum.org
Głównym celem Tanenbaum Center (TC) jest promowanie tolerancji i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii oraz ludzi odmiennych od siebie pod względem kulturowym. Dlatego działania TC skupiają się na szkolnictwie podstawowym oraz w miejscach pracy.
[więcej]
Teaching for Change www.teachingforchange.org
Teaching for Change jest waszyngtońską organizacją propagującą uwzględnianie w procesie edukacji zagadnień społecznej nierówności i niesprawiedliwości. Jej celem jest wdrożenie w amerykańskie systemy nauczania materiałów i metod służących informowaniu o istocie wielokulturowości oraz uwrażliwianiu na przejawy społecznej dyskryminacji. Strona organizacji zawiera unikalny katalog publikacji wartych wykorzystania przez nauczycieli, kalendarz konferencji i szkoleń, opisy projektów realizowanych na obszarze okręgu Columbia (USA) oraz linki do stron oferujących krytyczne analizy najnowszych wydarzeń.
[więcej]
Teaching Tolerance www.teachingtolerance.org
Głównym celem organizacji jest wspieranie wysiłków nauczycieli w promowaniu szacunku wobec odrębności. Strona zawiera informacje dotyczące programów nauczania promujących tolerancję i walkę z uprzedzeniami.

[więcej]
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) www.jewish.org.pl
Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie wobec władz i organizacji w Polsce.

[więcej]
Transnational Communities Programme www.transcomm.ox.ac.uk
Transnational Communities Programme był zakrojonym na szeroką skalę projektem badawczym, zajmującym się studiami społeczności transnarodowych. Na stronie znajduje się wiele interesujących artykułów, informacji na temat projektów realizowanych w ramach projektu, elektroniczne czasopisma, duży wybór linków.
[więcej]
UNESCO www.unesco.ru
Rosyjskojęzyczna wersja UNESCO przedstawia spis publikacji, głównie autorów rosyjskich, na temat tolerancji oraz nauczania tolerancji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem walki z przemocą i promowania tolerancji oraz kulturowej różnorodności w świecie.

[więcej]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w zakresie edukacji.
[więcej]
United Religions Initiative (URI) www.uri.org
United Religions Initiative powstała w roku 2000 w celu promowania codziennej współpracy różnych wyznań oraz działania na rzecz zakończenia konfliktów, aktów przemocy na tle religijnym. URI jest organizacją działającą na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.
[więcej]
United States Institute of Peace www.usip.org
USIP jest bezstronną instytucją federalną stworzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu prewencji i pokojowego rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. Założony w 1984 r. Instytut jest uprawniony przez Kongres do realizacji szeregu programów, m.in. dofinansowywania badań, stowarzyszeń, szkoleń zawodowych, programów edukacyjnych dla szkół średnich i wyższych, konferencji, warsztatów, usług bibliotecznych i publikacji.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]
Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism sicsa.huji.ac.il
SICSA jest interdyscyplinarnym centrum badawczym. Prowadzi badania nad antysemityzmem w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

[więcej]
Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru
The Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) jest nową jednostką, która powstała w wyniku połączenia the Institute of Education oraz the Religious Education and Community Project, działających na uniwersytecie Warwick w Zjednoczonym Królestwie. Placówka zajmuje się szkoleniem nauczycieli w zakresie edukacji międzyreligijnej oraz badaniem religii, edukacją międzykulturową i obywatelską.
[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA) www.tu-berlin.de/~zfa/
Utworzone w 1982 roku Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA, Centrum Badań Antysemityzmu) jest jedyną tego typu instytucją w Europie. W swoich pracach Centrum uznaje pojęcie antysemityzmu jako punkt wyjścia do szeroko zakrojonych badań z dziedziny uprzedzeń oraz dyskryminacji mniejszości, procesów migracji, konfliktów etnicznych, ekstremów politycznych, jak również z historii prześladowanych mniejszości.

[więcej]
Związek Młodzieży Białoruskiej www.slonko.com.pl
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.

[więcej]
Związek Romów Polskich www.romowie.com
Związek Romów Polskich zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji romskiej. Prowadzi także działalność oświatową. Współpracuje zarówno z instytucjami rządowymi jak i innymi organizacjami zajmującymi się problemami mniejszości.
[więcej]
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej www.free.ngo.pl/zumn
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.
[więcej]
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent www.czulent.pl
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent powstało w 2003 roku w Krakowie. Jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym młodzież żydowską. Podstawą przynależności do stowarzyszenia jest tożsamość żydowska.
[więcej]
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.zydziwpolsce.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

[więcej]