FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Związek Młodzieży Białoruskiej www.slonko.com.pl
Związek został utworzony z inicjatywy uczniów szkół średnich z Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Białegostoku w 1992 roku. ZMB regularnie organizuje szereg imprez kulturalnych skierowanych w szczególności do młodzieży. Związek powołano w celu podtrzymywania rodzimej tożsamości i kultury wśród młodzieży białoruskiej w Polsce.
Strona ZMB zawiera liczny zbiór publikacji, artykułów prasowych m.in. z „Gazety Wyborczej" i „Rzeczpospolitej", dotyczących spraw białoruskich oraz spis lektur o tej tematyce. Można również zaznajomić się z treścią białoruskiego pisma społeczno-kulturalnego „Czasopis". Organizacja realizuje wiele projektów. Najciekawsze z nich to „Kupalle" - święto Kupały, wschodniosłowiański odpowiednik nocy sobótkowej, cykliczny, plenerowy koncert folkowy o białoruskim charakterze. „Słonko dla wszystkich" - projekt mający na celu stworzenie banku informacji na temat Białorusinów w Polsce i Białorusinów w ogóle.
Wersja językowa: polska, niektóre artykuły w języku białoruskim
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły z „Gazety Wyborczej" i „Rzeczpospolitej" oraz białoruskie pismo społeczno-kulturalne „Czasopis".
Kontakt: E-mail: slonko@slonko.com.pl