FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
CI opowiada się za możliwie najszerszym podejściem w pracy na rzecz pokojowego współistnienia, między innymi: ułatwia zainteresowanym stronom nawiązywanie kontaktów, zachęca do wzajemnego uczenia się, refleksji oraz myślenia strategicznego. Działania swe kieruje nie tylko do osób i organizacji już zaangażowanych w inicjatywy związane ze współistnieniem, ale także do wszystkich zainteresowanych takimi zagadnieniami jak: rozwój, sprawiedliwość, bezpieczeństwo i rozwiązywanie konfliktów. CI chce tworzyć świat, w którym docenia się pozytywny potencjał różnorodności, szacunek dla innych ludzi uznaje się za podstawową wartość, dostrzega się pozytywną współzależność pomiędzy ludźmi, podejmuje się działania na rzecz równości, a użycie broni w sytuacjach konfliktowych uważa za coraz bardziej przestarzały sposób działania.

Wersja językowa: angielska
News: tak: www.coexistence.net/news/news.html
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak: www.coexistence.net/pubs/publications.html
Kontakt: Coexistence International at Brandeis University
415 South Street, MS 086
Waltham, MA 02454
USA
Tel.: 1-781-736-5017
Fax: 1-781-736-5014
Email: coexistenceintl@brandeis.edu