FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Stowarzyszenie AIRM powstało 22 lipca 2004 roku i zajmuje się kulturalną oraz społeczną integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami organizacji są pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci i inni. Podstawowymi celami stowarzyszenia jest przeciwdziałanie dyskryminowaniu uchodźców i migrantów w Bułgarii oraz działanie na rzecz ich równouprawnienia, poprzez takie działania jak: upowszechnianie międzynarodowych doświadczeń i przykładów najlepszych praktyk w pracy z uchodźcami i migrantami, ich adaptacja i integracja, propagowanie międzynarodowych i europejskich standardów w pracy z uchodźcami i migrantami, współpraca przy opracowywaniu strategii integracyjnych, ukazywanie problemów uchodźców oraz organizowanie dla nich pomocy. Organizacja zajmuje się także edukacją pracowników. AIRM współpracuje z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
Wersja językowa: angielska, bułgarska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
dokumenty, publikacje
Kontakt: Association for Integration of Refugees and Migrants
9 Sarnena Gora St, entr. 5
Ruse
Bułgaria
Tel.: +359 9899722
Fax: +359 9899722
E-mail: airm@airm-bg.org