FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Akcja Peula Nikajon www.apn.go.pl
Pomysł przedsięwzięcia o nazwie Akcja Peula Nikajon narodził się w 2004 r. w Częstochowie. Ośrodek w Częstochowie koordynuje działania grup w innych miastach. APN nie jest zarejestrowaną organizacją, lecz „wolną grupą ludzi, którzy chcą coś robić przeciw temu, co się zaczyna dziać".
Jednym z głównych działań APN jest zamalowywanie na murach symboli i haseł propagujących idee, którym Akcja się przeciwstawia. Akcja Peula Nikajon współpracuje przeważnie z młodymi ludźmi, którzy chcą walczyć z odradzającymi się przejawami totalitaryzmu. Bardzo ważne jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia zamazywanych znaków, tego, że na przykład swastyka nie jest jedynie mało znaczącym malunkiem na murze, lecz symbolem nienawiści, okrucieństwa i antysemityzmu.
Akcja podejmuje także współpracę z serwisami historycznymi, ponieważ jej celem przypomnienie i uświadomienie społeczeństwu bolesnej i pouczającej lekcji historii, jaką przyniósł XX wiek.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Dokumentacja incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów. Katalog wypadków „Brunatna księga" www.apn.go.pl/
2) racism delete: www.apn.go.pl/
Kontakt: E-mail: AkcjaPN@wp.pl