FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Alliance for Conflict Transformation (ACT) www.conflicttransformation.org
Alliance for Conflict Transformation jest zrzeszeniem specjalistów w zakresie mediacji i rozwiązywania konfliktów. Członkowie ACT organizują warsztaty dla lokalnych społeczności, ośrodków administracyjnych, szkół i organizacji pozarządowych na całym świecie. Poprzez realizowane projekty organizacja wspiera edukację młodzieży, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propaguje komunikację międzykulturową i wzmacnia lokalne wspólnoty. ACT angażuje się również w aktywne rozwiązywanie konfliktów etnicznych i działania w sytuacjach kryzysowych oraz w utrzymanie pokojowych relacji społecznych po zakończeniu tych działań.
Na stronie organizacji umieszczone są zasady, którymi członkowie organizacji kierują się podczas rozwiązywania konfliktów, krótkie opisy projektów, kilka artykułów w wersji on-line oraz bibliografia. Strona zawiera bogaty wybór linków i źródeł oraz forum dyskusyjne.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły i materiały konferencyjne na stronie; www.conflicttransformation.org/articles.asp
Kontakt: Alliance for Conflict Transformation
P.O. Box 9117
Alexandria, VA
USA 22304
Tel./Fax: +1 (703) 461 3650
E-mail: info@conflicttransformation.org