FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Allt är Möjligt www.alltarmojligt.se
Allt är Möjligt jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie i religijnie, typu „media watch" działającą w Göteborgu (Szwecja). Podstawowym zadaniem organizacji jest śledzenie przejawów dyskryminacji, seksizmu i stosowania stereotypów w stosunku do kobiet w mediach, informowanie opinii publicznej, organizowanie akcji protestacyjnych, wydawanie przewodnika, organizowanie seminariów, odczytów, konferencji, prowadzenie kursów dla szkół, administracji państwowej i przedsiębiorstw prywatnych, doradzanie w tym zakresie rządowi. Dzięki kampanii informacyjnej skierowanej do przedstawicieli wszystkich sektorów życia publicznego, polityka równych szans w środkach masowego przekazu stała się jednym z priorytetów polityki rządu szwedzkiego.
Na stronach organizacji umieszczono kalendarium wydarzeń, które jest jednocześnie przykładem strategii działań. W formie poradnika „zrób to sam", przedstawiono informacje, jak zaangażować się w kampanie zwalczające dyskryminację, negatywne stereotypy i seksizm w mediach.
Wersja językowa: szwedzka, angielska (skrótowa)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Artykuły www.alltarmojligt.se/artikelmapp/artikelindex.htm
2) Poradnik „zrób to sam" www.alltarmojligt.se/gdsjalv/gds.htm
3) Kalendarium www.alltarmojligt.se/Kalender/kalendarium.htm
Kontakt: Allt är Möjligt
Torsgatan 3, 1 tr
411 04 Göteborg
Szwecja
Tel.: +46 (73) 918 88 86
E-mail: info@alltarmojligt.se