FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
American Red Cross www.redcross.org
The American Red Cross to niezależna humanitarna organizacja. Jej celem jest udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych (huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, tornada) oraz katastrof spowodowanych przez człowieka. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Organizacja utrzymuje się dzięki prywatnym wpłatom.
Na stronie organizacji znajdują się informacje na temat prowadzonych przez nią akcji podczas i w następstwie klęsk żywiołowych, informacje na temat zapotrzebowania na krew, instrukcje, jak przygotować się i zachowywać podczas różnego rodzaju katastrof, informacje dla wolontariuszy i działaczy Junior Red Cross, informacje dla żołnierzy i ich rodzin (w nagłych przypadkach organizacja zapewnia system natychmiastowego kontaktu między żołnierzami na służbie i ich rodzinami) oraz wiadomości z zakresu usług i pomocy pielęgniarskiej. The American Red Cross organizuje szkolenia w zakresie zdrowego i bezpiecznego życia. Na stronie znajduje się pokój prasowy, dział Pytania i Odpowiedzi, oraz bieżące informacje.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
strategie działania www.redcross.org/pubs/dspubs/cde.html#target)
Kontakt: American Red Cross National Headquarters
2025 E Street, NW
Washington, DC 20006
USA
Tel.: +20 (02) 3034498
E-mail: info@usa.redcross.org