FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Amnesty International www.amnesty.org
Amnesty International ma zasięg globalny, liczy ok. 1,8 mln członków w 140 krajach świata. Działa w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. AI narodziła się z kampanii „Apel o amnestię" zorganizowanej w 1961 r przez Petera Benensona. W 1977 roku organizacja otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, a rok później została nagrodzona przez ONZ Nagrodą Praw Człowieka.
Podstawowym celem AI jest ochrona prawa każdego człowieka do psychicznej i fizycznej integralności, wolności sumienia i wypowiedzi oraz przeciwstawianie się dyskryminacji i wszelkim aktom godzącym w godność człowieka. Organizacja walczy o uczciwe i szybkie procesy więźniów politycznych oraz osób aresztowanych bez przewodu sądowego lub bez postawienia w stan oskarżenia. Przeciwstawia się wszelkim formom okrutnego traktowania więźniów, niezależnie od powodu ich uwięzienia. Udziela bezpośredniej pomocy więźniom i ich rodzinom (opieka, zakup jedzenia, ubrań).
AI walczy o ochronę praw człowieka poprzez kampanie, apele, pisanie petycji oraz listów protestacyjnych, wywieranie nacisku na instytucje, rządy, osoby publiczne. AI prowadzi badania oraz publikuje raporty o przypadkach naruszania praw człowieka. Na stronie znajdują się informacje na temat prowadzonych kampanii m.in. w obronie praw kobiet, dla polepszenia sytuacji uchodźców, przeciw stosowaniu tortur i kary śmieci oraz propagujących edukację o prawach człowieka.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
informacje o edukacji o prawach człowieka web.amnesty.org/pages/hre-resources-eng
Kontakt: Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Wielka Brytania
Tel.: +44 (20) 74135500
Fax: +44 (20) 79561157