FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Anti Racism Campaign (ARC) flag.blackened.net/revolt/arc.html
Anti Racism Campaign jest stowarzyszeniem walczącym o prawa imigrantów i uchodźców w Irlandii. ARC upomina się o ich prawa w zakresie pracy, dostępu do opieki społecznej, warunków zamieszkania i procedur wjazdu na teren Irlandii. ARC sprzeciwia się wszelkim przejawom rasizmu, seksizmu i homofobii. Na stronie organizacji znajdują się artykuły, ulotki informacyjne oraz linki do stron organizacji o podobnym profilu działalności np.: Immigrant Solidarity, Anti-Fascist Action i Residents Against Racism, z którymi ARC współpracuje.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Anti Racism Campaign c/o
10 Upper Camden Street
Dublin 2
Irlandia
Tel: + 353 (87) 2338143, +353 (87) 6996016
E-mail: anti_racismcampaign@hotmail.com