FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu www.ajcf.pl
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest miejscem edukacji, pamięci i modlitwy.
Celem Centrum jest upamiętnienie ofiar Zagłady poprzez studia nad historią i kulturą Żydów polskich na przykładzie społeczności żydowskiej Oświęcimia, która przed II wojną światową stanowiła blisko 60 % ogółu mieszkańców miasta.
W Centrum organizowane są spotkania z udziałem młodzieży polskiej, niemieckiej i żydowskiej, odbywają się pokazy filmów, koncerty i wykłady przybliżające lokalnej społeczności tradycję, kulturę i historię Żydów. Organizowane są również wykłady w językach obcych m.in. na temat stosunków polsko-żydowskich przed II wojną światową, podczas Zagłady oraz po wojnie i w czasach współczesnych. Centrum prowadzi badania genealogiczne w imieniu osób, których przodkowie pochodzili z Oświęcimia lub terenów południowej Polski. Organizuje zwiedzanie synagogi, wystawy, a także miasta Oświęcimia oraz cmentarza (w językach: angielskim, polskim i niemieckim).
We wrześniu 2006 Centrum stało się częścią Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku „Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust".
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) www.midrasz.pl
2) www.pajayouth.org
3) www.jewishinstitute.org.pl
4) www.forum-znak.org.pl
Kontakt: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Pl. Ks. Jana Skarbka 3-5
32-600 Oświęcim
E-mail: info@ajcf.pl