FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Byrån mot diskriminering i Norrköping www.diskriminering.se
Byrån mot diskriminering i Norrköping jest organizacją pozarządową, działającą w Norrköping (Szwecja), finansowaną przez rząd i z budżetu gminy. Celem organizacji jest udzielanie wsparcia, rad i pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność. Byrån mot diskriminering i Norrköping realizuje projekty antydyskryminacyjne, oparte na ścisłej współpracy z lokalnymi urzędami. Pomaga w prowadzeniu mediacji między stroną dyskryminowaną i dyskryminującą oraz w rozwiązywaniu spraw na drodze sądowej. Biura organizacji prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną, a adresatami jej działań są członkowie społeczeństwa, przedstawiciele urzędów i przedsiębiorstw. Typową formą działalności jest organizowanie paneli telewizyjnych, otwartych seminariów, szkoleń.
Wersja językowa: szwedzka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Przynależność etniczna www.diskriminering.se/etniskdiskriminerad.asp
2) Płeć www.diskriminering.se/konsdiskriminerad.asp
3) Niepełnosprawność www.diskriminering.se/funktionshinder.asp
4) Orientacja seksualna www.diskriminering.se/sexuelllaggning.asp
Kontakt: Byrån mot diskriminering
Trädgardsgatan 8
602 24 Norrköping
Szwecja
Tel: +46 (11) 10 71 31
Fax: +46 (11) 10 01 31
E-mail: diskriminering@norrkoping.se