FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Care International www.care.org
Care International działa w 70 krajach a z jej pomocy co roku korzysta prawie 50 mln ludzi. Naczelnym zadaniem organizacji jest walka z głodem w krajach najuboższych poprzez realizowanie programów dostosowanych do potrzeb lokalnej ludności. CARE zapewnia również żywność i schronienie ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen. Organizacja świadczy podstawową opiekę medyczną dla ludności żyjącej w krajach rozwijających się, edukuje w zakresie przeciwdziałania HIV i AIDS, wdraża programy, dzięki którym lokalne społeczności mogą uniezależnić się od stałej pomocy humanitarnej. CARE organizuje długoterminową pomoc dla ludności obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi, ofiar konfliktów zbrojnych i wojen. Na stronie organizacji znajdują się opisy programów wdrażanych przez organizację, sprawozdania z działalności, „pokój prasowy", scenariusze lekcji oraz raporty i artykuły dotyczące ochrony praw człowieka na świecie.
Wersja językowa: angielska, francuska, niemiecka, portugalska, hiszpańska, duńska, japońska, holenderska, norweska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) scenariusze lekcji: www.careinternational.org.uk/resource_centre (tools)
2) case studies: www.careinternational.org.uk/resource_centre (case studies)
Kontakt: Care International
10-13 Rushworth Street
London SE1 0RB
Wielka Brytania
Tel: +44 (207) 934 9334
Fax: +44 (207) 934 9335
E-mail: info@ciuk.org