FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum Badań nad Zagładą Żydów www.holocaustresearch.pl
Centrum Badań nad Zagładą Żydów jest interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się Zagładą Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej, w różnorodnych aspektach: historycznym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, antropologicznym. Pracownicy Centrum prowadzą badania naukowe oraz publikują ich wyniki, przygotowują publikacje dokumentów źródłowych, opracowań i relacji, często niedostępnych w Polsce. Organizują seminaria i konferencje naukowe, współpracują z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Holokaustu i ludobójstwa. Prowadzą działania edukacyjne, m.in. przygotowują ofertę seminariów i wykładów dla ośrodków akademickich w Polsce, współpracują z osobami oraz instytucjami zajmującymi się nauczaniem o Zagładzie na wszystkich szczeblach edukacji. W grudniu 2005 r. ukazał się pierwszy numer rocznika Centrum - Zagłada Żydów. Studia i materiały; w końcu 2007 roku ukaże się również angielskojęzyczny numer rocznika zawierający wybrane artykuły z lat 2005-2007. W roku 2007 Centrum zakończyło realizację 3-letniego grantu badawczego pt. Po obu stronach muru - społeczność żydowska w Dystrykcie Warszawskim Generalnego Gubernatorstwa. Centrum zarządza witryną internetową - warszawa.getto.pl, która oferuje bazę danych o warszawskim getcie oraz realizuje projekty wydawnicze we współpracy m.in. z Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Wydawnictwem "Znak" i Wydawnictwem "Cyklady".
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Rocznik Zagłada Żydów. Studia i materiały: www.holocaustresearch.pl/zaglada-ceeol.htm
2) internetowa baza danych o warszawskim getcie: www.holocaustresearch.pl/getto.htm
3) zapisy audio referatów i dyskusji podczas seminariów: www.holocaustresearch.pl/seminaria.htm
Kontakt: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Z dopiskiem: Centrum Badań nad Zagładą Żydów
E-mail: holocaustresearch@ifispan.waw.pl