FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu centrum-dialogu.oswiecim.pl/
Centrum Dialogu i Modlitwy jest instytucją katolicką, założoną przez ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego w porozumieniu z biskupami z całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich. Misją Centrum jest uczczenie pamięci ofiar Holokaustu. Spotykają się w nim ludzie z całego świata. Organizowane są międzynarodowe i międzyreligijne seminaria, dużą rolę przywiązuje się do prowadzenia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W Centrum odbywają się spotkania z byłymi więźniami chrześcijańskimi i żydowskimi, z młodymi ludźmi z całego świata, z profesorami, księżmi i rabinami. Od roku 1997 roku organizowane są międzynarodowe i międzyreligijne seminaria pod nazwą u progu Auschwitz. Na semestr letni 2007 roku zaplanowano serię wykładów Dialog religijny po Auschwitz, pod patronatem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka, francuska, włoska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1
32-602 Oświęcim
Tel.: +48 (33) 843 10 00
Fax: +48 (33) 843 10 01
E-mail: biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl