FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje swoje cele statutowe poprzez projekty adresowane do nauczycieli i innych pracowników oświaty w celu poprawy jakości polskich szkół oraz rozwijania postaw obywatelskich wśród młodzieży. Celem organizacji jest dostarczanie młodym ludziom wiedzy niezbędnej, aby mogli zrozumieć zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, kształtowanie w uczniach zdolności krytycznego i twórczego myślenia, pomaganie w budowaniu poczucia własnej wartości, przygotowywanie do podejmowania ważnych społecznie działań, uczenie odpowiedzialności i troski o dobro wspólne.
Projekty realizowane przez CEO:
1. "Szkoła z klasą" – projekt promuje nowoczesną, efektywną edukację poprzez rozwijanie w uczniach umiejętności czytania ze zrozumieniem, naukowego, twórczego i krytycznego myślenia oraz działania obywatelskiego,
2. "Akademia szkoły z klasą" - celem projektu jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach z małych miejscowości,
3. „Moja Polska" – program edukacji patriotycznej prowadzony w ramach programu Kancelarii Prezydenta RP "Z ziemi polskiej do zjednoczonej Europy",
4. "Młodzi głosują" - projekt umożliwia młodym ludziom wypowiedź w ważnych dla kraju sprawach
5. „Z ekonomią na ty" – projekt skierowany do nauczycieli uczących o ekonomii, o rynku pracy, rynkach finansowych i giełdzie
6. „Program Szkoła Ucząca Się" – celem projektu prowadzonego we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności jest stworzenie ogólnopolskiej sieci szkół, wspierających się w dziele podnoszenia jakości swej pracy.

Na stronie CEO znajduje się wiele ciekawych publikacji, scenariusze lekcji i inne materiały edukacyjne.
Wersja językowa: polska i angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) z ekonomią na ty:
www.ceo.org.pl/_files_/ekonomia/folie/folie_z_ekonomia_na_ty.pdf
2) zakładamy i prowadzimy firmę:
www.ceo.org.pl/index.php?wysw=1&sgl=2&dzial=1316
3) z giełdą na ty: www.ceo.org.pl/index.php?wysw=1&sgl=2&dzial=1312
4) baza materiałów "Szkoła uczy się":
www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=1&dzial=1818
5) serwis maturzysty: www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=1&dzial=1025
6) zrozumieć islam: www.ceo.org.pl/islam/
7) poczytaj mi przyjacielu: www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=1&dzial=1027
8) nauczyciele edukacji obywatelskiej:
www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=2&dzial=1993
9) edukacja globalna: www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=1&dzial=1718
10) klub sus: www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=1&dzial=1012
11) szkoła marzeń: www.szkolamarzen.edu.pl/
12) moja polska: www.ceo.org.pl/index.php?wysw=7&sgl=1&dzial=1007
Kontakt: Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
Tel./Fax: +48 (22) 875 85 40
E-mail: ceo@ceo.org.pl