FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Chór Żydowski CLIL www.clil.pl
Założycielką Chóru Żydowskiego CLIL jest Agnieszka Najmałowska, absolwentka specjalizacji dyrygenckiej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Chór założono w 2003 roku w Łodzi, ale wkrótce do grupy łódzkiej dołączyli śpiewacy z Warszawy. Obie grupy ćwiczą repertuar osobno, natomiast na koncertach występują wspólnie. Chór bierze czynny udział w odradzaniu się bogatej żydowskiej kultury muzycznej, w jego repertuarze znajdują się utwory w językach żydowskich: hebrajskim, jidysz i ladino. Chór uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i widowiskach artystycznych, występował m.in. w Ośrodku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w Ściborowie pod Warszawą, w Synagodze Nożyków w Warszawie, w Fundacji Laudera w Łodzi oraz w Teatrze Nowym w Warszawie, gdzie występuje w przedstawieniu „Purimszpil".
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Chór Żydowski CLIL
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
Tel.: +48 500 112 150
E-mail: clil@clil.pl