FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado jest niezależną organizacją działającą na zasadzie wolontariatu, w Hiszpanii pracuje ponad 600 wolontariuszy CEAR, są to osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu. Głównym zadaniem CEAR jest ochrona praw uchodźców oraz dbałość o respektowanie prawa do uzyskania azylu dla osób, które musiały uciec ze swej ojczyzny przed prześladowaniami na tle politycznym, religijnym, etnicznym lub z powodu przynależności do określonej grupy społecznej.
Członkowie organizacji włączają się w rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, informują opinię publiczną o przejawach niesprawiedliwości społecznej i nie przestrzeganiu praw człowieka, popierają i inicjują działania wzmacniające pokój i demokrację. Organizacja podejmuje szereg zadań m.in.: zajmuje się doradztwem prawnym, dzięki Programowi Informacji i Orientacji (Programa de Información y Orientación) zapewnia pomoc socjalną, organizuje bezpłatne zajęcia z hiszpańskiego, zajęcia w czasie wolnym, oferuje opiekę psychologiczną i pomoc w znalezieniu pracy, pomaga w tłumaczeniach, prowadzi kampanie edukacyjne w środkach masowego przekazu, prowadzi dokumentację przypadków nieprzestrzegania praw człowieka, promuje wolontariat, pomaga uchodźcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
CEAR utrzymuje kontakty z innymi organizacjami uczestniczącymi w programach europejskich na rzecz uchodźców, m.in.: European Council on Refugees and Exiles (ECRE), European Social Action Network (ESAN).
Wersja językowa: hiszpańska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (www.cear.es/buscador.php)
Kontakt: www.cear.es (bezpośrednio ze strony ze względu na dużą ilość delegatur)