FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
CSV Community Partners www.csvcommunitypartners.org.uk
CSV Community Partners jest największą i najstarszą organizacją w Wielkiej Brytanii zajmującą się szeroko pojętą edukacją obywatelską. Oferuje usługi doradcze oraz szeroką gamę szkoleń indywidualnych i grupowych, m.in. z zakresu: zasad wolontariatu, metod rozwiązywania konfliktów, strategii negocjacji, efektywnej komunikacji interpersonalnej, budowania zaufania w relacjach międzyludzkich, przywództwa. Propozycje te są skierowane przede wszystkim do szkół oraz uniwersytetów. Na stronie internetowej znajduje się lista organizacji działających na terenie Wielkiej Brytanii wraz z krótką informacją o profilu ich działania.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
raporty ze zrealizowanych projektów, możliwość zakupu niektórych narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych podczas szkoleń
Kontakt: CSV Education for Citizenship
237 Pentonville Road
London N1 9NJ
Wielka Brytania
Tel: +44 (20) 7643 1314
Fax: +44 (20) 7713 0560
E-mail: feedback@csvcommunitypartners.org.uk, education@cvs.org.pl