FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Cyberhate www.cyberhate.org.pl
Od ponad dwóch lat grupa młodych osób prowadzi akcję Cyberhate.org.pl, której celem jest legalne zwalczanie stron internetowych szerzących faszyzm, nazizm, white power itp., poprzez uwrażliwianie na te zjawiska administratorów lub właścicieli portali, na których znajdują się owe strony. Grupa organizuje wspólne akcje mailingowe zmierzające do legalnego blokowania takich stron. Od ponad dwóch lat dzięki akcjom Cyberhate.org.pl udało się zablokować ponad 140 stron szerzących nienawiść, a znacznie więcej objąć stałą obserwacją. Legitymacją działań grupy Cyberhate jest polskie prawo, według którego szerzenie nienawiści jest karalne (art. 257 Kodeksu Karnego: Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) oraz postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Partnerami akcji są grupa Wirydarz, zespoły muzyczne Hey, T-Love oraz serwis internetowy Racjonalista.pl
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: www.cyberhate.org.pl