FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent www.czulent.pl
Czulent, to nazwa krakowskiego stowarzyszenia założonego w 2003 roku przez grupę młodych ludzi (czulent, to również nazwa tradycyjnej żydowskiej potrawy przypominającej bigos lub leczo). Podstawą przynależności do stowarzyszenia jest tożsamość żydowska i samoidentyfikacja z kulturą, tradycją, historią i/lub religią żydowską. Fundamentami stowarzyszenia są: pluralizm, różnorodność, otwartość i tolerancja.
Stowarzyszenie prowadzi Bibliotekę Żydowską im. Rabina Mojżesza Isserlesa Remuh (katalog biblioteki jest dostępny na stronie internetowej) oraz Żydowski Klub Młodzieżowy, w którym odbywają się lekcje hebrajskiego, spotkania z kulturą żydowską, czytanie Tory, wystawy oraz uroczyste celebrowanie świąt żydowskich. Klub jest także miejscem spotkań towarzyskich, można w nim przeczytać żydowską prasę, posłuchać muzyki, nauczyć się grać w szachy. Klub jest otwarty dla wszystkich innych żydowskich organizacji działających w Krakowie.
Czulent organizuje także projekty edukacyjne skierowane do szkół ponadgimnazjalnych (np. projekt "Galicja", którego celem jest przywrócenie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich, realizowany jest on z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie i współfinansowany przez Taube Foundation for Jewish Life and Culture oraz osoby prywatne, czy też, rozpoczęty w 2006 roku, projekt „Spotkania w Polin", który jest inicjatywą na rzecz dialogu polsko-żydowskiego). Stowarzyszenie prowadzi również Żydowski Filmowy Klub Dyskusyjny w kinie „Mikro" w Krakowie oraz Żydowski Salon Literacki w „Klezmer Hois" przy ulicy Szerokiej na krakowskim Kazimierzu.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
ul. Dietla 64/6
31-039 Kraków
Tel.: +48 (12) 431 09 86
E-mail: office@czulent.pl