FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Eurodesk Polska www.eurodesk.pl
Program Eurodesk działa na trzech poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym. Koordynatorem Programu na poziomie europejskim jest Brussels Link w Brukseli, za koordynację Programu na szczeblu krajowym odpowiadają Partnerzy Krajowi Eurodesku. Pierwsze polskie Regionalne Punkty Informacyjne powstały pod koniec 2003 roku. Ich adresy znajdują się w dziale Eurodesk w Polsce.
Eurodesk udziela informacji bezpośrednio, przez telefon lub Internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostępnych źródeł informacji. Informacje dostępne są na stronach internetowych, w biuletynach i publikacjach. Internetowa baza danych dostępna jest pod adresem www.eurodesk.org., jej zasoby są stale monitorowane i aktualizowane, korzystać z niej może każdy, kto ma dostęp do Internetu. Pomocy przy korzystaniu z bazy udzielają również pracownicy Eurodesku. Drugim źródłem informacji dla pracowników Eurodesku jest Intranet - wewnętrzny program komunikacyjny, do którego dostęp mają Partnerzy Krajowi oraz pracownicy ponad 500 Regionalnych Punktów Informacyjnych.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje www.eurodesk.pl/index2.php?go=publikacje
Kontakt: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
Eurodesk Polska
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 (22) 622 66 70
Fax: +48 (22) 622 80 81
E-mail: eurodesk@eurodesk.pl