FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Council on Refugees and Exiles http://www.ecre.org/
ECRE jest siecią zrzeszającą europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców. Celem jej jest ochrona i integracja uchodźców w Europie w poszanowaniu takich wartości jak: ludzka godność, prawa człowieka oraz solidarność międzyludzka. ECRE wypełnia to zadanie poprzez promowanie i monitorowanie polityki udzielania azylu, wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami oraz zwiększanie instytucjonalnych kompetencji tych organizacji w ramach działania na rzecz uchodźców.
ECRE działa poprzez swe członkowskie organizacje oraz biuro w Brukseli. Organizuje treningi i seminaria dla przedstawicieli swoich organizacji członkowskich w celu podnoszenia ich kwalifikacji w pracy na rzecz uchodźców i azylantów. Ponadto, organizuje fora dla aktywnych i profesjonalnych działaczy na rzecz praw człowieka i uchodźców (ELENA - European Legal Network on Asylum), realizuje projekty wspierające rozwój organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Na stronie dostępne są raporty oraz publikacje dotyczące polityki azylowej Unii Europejskiej, spis organizacji członkowskich, linki do innych organizacji oraz źródeł informacji.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
dotyczące polityki azylowej w UE : www.ecre.org/factfile/
Kontakt: ECRE Secretariat
103 Worship Street
London EC2A 2DF
Wielka Brytania
Tel.: +44 (20) 7377 7556
Fax: +44 (20) 73777586
E-mail: ecre@ecre.org