FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Federation for Intercultural Learning http://efil.afs.org/index.html
EFIL została założona w Brukseli w 1971 przez wolontariackie organizacje, w celu koordynacji wspólnych projektów na polu edukacji międzykulturowej. EFIL działa na wzór American Field Services (AFS), zrzesza ponad 50 organizacji pozarządowych, promujących edukację międzykulturową, której głównym celem jest pogłębienie wiedzy na temat innych kultur jako środka prowadzącego do wzajemnego zrozumienia i wspierania pokoju na świecie. Główne działania podejmowane przez działaczy EFIL to lobbowanie na rzecz inicjatyw wspierających edukację międzykulturową oraz organizowanie dla młodzieży, nauczycieli i trenerów seminariów, treningów i warsztatów, doskonalących praktyczne umiejętności z zakresu edukacji międzykulturowej.
Na stronie organizacji znajdują się linki oraz odnośniki do programów (również aktualnie realizowanych) oraz organizacji członkowskich.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: European Federation for Intercultural Learning (EFIL)
Avenue Emile Max, 150
B - 1030 Brussels
Belgia
Tel: +32 (2) 514 52 50
Fax: +32 (2) 514 29 29
E-mail: info@efil.be