FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Foundation Centre (EFC) www.efc.be
EFC utworzone zostało przez 7 europejskich fundacji w 1989 roku, obecnie skupia ponad 200 organizacji członkowskich i stowarzyszonych. Poprzez centra sieciowe, jest ich 58, EFC umożliwia kontakt pomiędzy 50 tys. organizacji działających na całym świecie, pomaga włączyć się w 350 różnych inicjatyw filantropijnych.
Główne działanie EFC to monitorowanie UE i jej instytucji, utrzymywanie kontaktów z europejskimi i ponadnarodowymi instytucjami i forami, m.in.: Radą Europy, Bankiem Światowym, UNESCO, Forum Europejskiej Polityki Socjalnej. EFC organizuje także spotkania z reprezentantami instytucji europejskich. Fundacja prowadzi „Program Orpheus", który, poprzez Sieciowe Centra w Europie, dostarcza informacji o fundacjach działających w Europie.
Polskie fundacje członkowskie to m.in.: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Leopolda Kronenberga, Fundacja Wspomagania Wsi.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (periodyki, raporty, przewodniki)
Kontakt: European Foundation Centre
51 rue de la Concorde
1050 Brussels
Belgia
Tel.: +32 (2) 512 8938
Fax: +32 (2) 512 3265
E-mail: efc@efc.be