FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Roma Rights Centre (ERRC) www.errc.org
Publiczna organizacja ERRC powstała w 1996 r. Jest członkiem International Helsinki Federation for Human Rights, ma status doradczy w Radzie Europy i Radzie Społecznej ONZ. Organizacja walczy z uprzedzeniami i dyskryminacją Romów. Celem jej działania jest zapewnienie Romom równego dostępu do rządowych instytucji, miejsc zatrudnienia, edukacji i służby zdrowia. Główna sfera działalności ERRC to prowadzenie badań w całej Europie, a następnie opracowanie rekomendacji dla rządowych i pozarządowych organizacji.
Strona zawiera informacje na temat kampanii prowadzonych przez ERRC na rzecz praw Romów, podejmowanych przez nią działań legislacyjnych, opisy przypadków łamania praw Romów i relacje z przebiegu spraw sądowych oraz informacje na temat sytuacji prawnej tej mniejszości w Europie. Na stronie znajdują się: kwartalnik ERRC, tematyczne raporty z poszczególnych krajów, streszczone wersje opisów wszystkich udokumentowanych przypadków łamania praw Romów, decyzje sądowe, strategie postępowania w sądzie oraz aktualne wiadomości.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Przewodnik dla działaczy romskich www.errc.org/cikk.php?cikk=2066
Kontakt: European Roma Rights Centre (ERRC)
PO Box 906/93
H-1386 Budapest 62
Węgry
Tel: +36 (1) 4132200
E-mail: office@errc.org