FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Europejska Fundacja "Pamięć i dziedzictwo" free.art.pl/efpid
Zadaniem Europejskiej Fundacji "Pamięć i dziedzictwo" jest budowanie atmosfery przyjaźni wśród przedstawicieli młodych pokoleń, dawniej zwaśnionych nacji. Fundacja działa w następujących obszarach: kultury i sztuki, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, praw człowieka, wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych, współpracy międzynarodowej i ochrony środowiska. Fundacja dba o zaniedbane cmentarze wyznaniowe ewangelickie, żydowskie, łemkowskie, troszczy się o masowe i indywidualne groby, miejsca pamięci i miejsca kultu mniejszości etnicznych zamieszkujących w przeszłości tereny Polski. Prowadzi poszukiwania miejsc wiecznego spoczynku żołnierzy, jeńców, osób cywilnych, więźniów, oznacza i kataloguje te miejsca, współorganizuje obchody rocznicowe, wspiera działania ułatwiające zrozumienie, wybaczenie i wzajemną przyjaźń między narodami i religiami, popiera inicjatywy współpracy międzynarodowej i międzypaństwowej, włącza się w budowanie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.
W prace fundacji zaangażowani są historycy, archiwiści, archeolodzy, teologowie i duchowni różnych wyznań, prawnicy, lekarze, nauczyciele i wychowawcy, policjanci i żołnierze, młodzież szkolna i akademicka, pasjonaci i ludzie dobrej woli.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Europejska Fundacja "Pamięć i dziedzictwo"
Radojewice 41/3
88-101 Radojewice
Tel.: +48 (54) 285 36 26,
Tel. kom.: 608 762 070
E-mail: efpid@ gazeta.pl