FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Youth Forum (EYF) www.youthforum.org
Poprzez swą działalność EYF stara się nakłonić młodych ludzi do aktywnego udziału w kształtowaniu oblicza Europy i lokalnych społeczności. Walczy o zwiększenie poziomu zatrudnienia młodych ludzi w Europie, wspiera formalną edukację i zawodowe szkolenia, promuje zwiększenie wszechstronnej opieki socjalnej dla młodych ludzi w Europie oraz przeciwdziała społecznemu wykluczeniu wśród młodzieży. Opowiada się za budowaniem społeczeństwa obywatelskiego przez i dla młodych ludzi. Uczestnicząc w walce przeciwko ksenofobii, nietolerancji i dyskryminacji, wywiera nacisk na instytucje europejskie, by włączyły edukację o prawach człowieka do działalności swych agend. EYF promuje współpracę, dialog międzykulturowy, wymianę idei i doświadczeń między młodymi ludźmi z całej Europy, tworząc równe szanse, również dla młodzieży z Europy centralnej i wschodniej.
Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: tak, miesięcznik "Youth Opinion"
Materiały edukacyjne
(downloads):
roczne raporty o realizacji polityki młodzieżowej, o zatrudnieniu, edukacji i sytuacji młodzieży; informacje prasowe, opinie, stanowiska dotyczące spraw młodzieży na całym świecie (prowadzone od 2000 roku); opisy organizacji członkowskich EYF i kontakty do nich; program działania EYF w różnych dziedzinach na 2005/06; bogaty zbiór dokumentów, w tym dotyczących problemów młodzieży (np. dokumentów instytucji Unii Europejskiej); kalendarz imprez z udziałem EYF.
Kontakt: European Youth Forum
Rue Joseph II straat 120
B-1000 Brussels
Belgia
Tel.: + 32 (2) 230 64 90
Fax: + 32 (2) 230 21 23
E-mail: youthforum@youthforum.org