FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Festiwal Kultury Żydowskiej www.jewishfestival.pl
Festiwal Kultury Żydowskiej z Krakowie jest wspólnym dziełem najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin kultury i sztuki żydowskiej oraz miejscem spotkania Żydów i nie-Żydów z całego świata. Naczelną ideą Festiwalu jest dialog, prowadzący do wzajemnego szacunku i zrozumienia. Co roku podczas Festiwalu na krakowskim Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew synagogalny, muzyka klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka, klasyczna, można obejrzeć filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach, posłuchać opowieści Żydów o ich kulturze. Warsztaty tańca i śpiewu chasydzkiego, klezmologii, hebrajskiej kaligrafii, żydowskiej wycinanki i kuchni, prowadzone przez ludzi wywodzących się z kręgu kultury aszkenazyjskiej i sefardyjskiej, przyciągają tłumy chętnych. Festiwal pełni również ważną funkcję edukacyjną, ponieważ podczas jego trwania odbywają się również wykłady, sesje naukowe, promocje książek, wystawy, projekcje filmów. W ramach każdego Festiwalu odbywa się ponad sto imprez, gromadzących kilkudziesięciu wykonawców i tysiące uczestników z całego świata. Koncert Finałowy "Szalom na Szerokiej", corocznie gromadzi ponad 10-tysięczną publiczność. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest symbolem tolerancji, pluralizmu i wiary, że poprzez promocję żydowskiej kultury istnieje szansa na zbudowanie wzajemnych stosunków opartych na prawdzie i szacunku.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: ul. Józefa 36
31-056 Kraków
Tel.: + 48 (12) 431 15 17, 431 15 35
Fax: + 48 (12) 431 24 27
E-mail: office@jewishfestival.pl