FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Freedom House (FH) www.freedomhouse.org
Organizacja Freedom House angażuje się w inicjatywy demokratyczne w wielu regionach świata, od Ameryki Łacińskiej, przez kraje Europy środkowej i wschodniej, Bałkany, Bliski Wschód, Rosję, środkową Azję, Chiny aż po Afrykę. Strona organizacji zawiera bogaty zbiór publikacji online, raportów i analiz diagnozujących stopień rozwoju demokracji w poszczególnych krajach na całym świecie. Na stronie znaleźć można aktualne i archiwalne wydania rocznika „Freedom in the World", który od 1978 roku określa stopień poszanowania wolności i demokracji w przeszło 200 krajach. Ponadto, na stronie zamieszczono: opisy aktualnych programów i kampanii, wycinki prasowe i linki do stron innych organizacji o podobnym profilu działania, statystyki i wyniki badań w zakresie wolności prasy, analizy sytuacji w krajach postkomunistycznych i w państwach aktualnie dokonujących przemian ustrojowych, a także raporty specjalne i biuletyn pt. „Freedom Monitor".
Strona zawiera również liczne opisy regionalnych i globalnych projektów badawczych i edukacyjnych oraz bogaty wybór linków i źródeł, pogrupowanych według kilku kategorii.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) „Freedom in the World" www.freedomhouse.org/research/index.htm
2) „Nations in Transit 2004" www.freedomhouse.org/research/nattransit.htm
3) "Freedom of the Press 2004" www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm
4) "Countries at the Crossroads" www.freedomhouse.org/research/crossroads/cac.htm
5) "Democracy’s Century" www.freedomhouse.org/research/demcent.htm
6) Raporty specjalne www.freedomhouse.org/research/specreport.htm
Kontakt: (wybrane kontakty)
Biuro w Waszyngtonie
1319 18th Street, NW
Washington, D.C. 20036
USA
Tel.: +1 (202) 296 5101
Fax: +1 (202) 296 5078

Biuro w Warszawie
ul. Solec 48
00-382 Warszawa
Tel/fax: +48 (22) 625 4846, 625 7154, 625 7984