FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja dla Wolności www.fundacjadlawolnosci.org
Założycieli Fundacji dla Wolności połączyła troska o jakość życia społecznego w Polsce oraz niepokój wywołany przypadkami łamania Konstytucji, a w szczególności dyskryminowanie mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych i seksualnych. Fundacja prowadzi działania zmierzające do popularyzowania wiedzy o mechanizmach politycznych i ekonomicznych decydujących o kształcie stosunków międzyludzkich, dąży do lepszego zrozumienia funkcjonowania demokracji i procesów globalizacji. Promuje wiedzę na temat praw indywidualnych i zbiorowych, w szczególności prawa do wolności wypowiedzi, dostępu do informacji oraz edukacji. Równolegle, stara się prezentować różnorodność kultur i światopoglądów. Fundacja organizuje debaty, kampanie informacyjne i społeczne, manifestacje publiczne, prowadzi działalność wydawniczą i wystawienniczą a także wspiera inne niezależne inicjatywy. Jest autorem takich akcji jak: „Tiszert dla Wolności", „Wolna Białoruś", „Wolontariat Europejski" (prowadzony we współpracy z "Programem Młodzież" Unii Europejskiej). Na stronie znajdują się odpowiednie linki.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Fundacja dla Wolności
Plac Hallera 8/38
03-464 Warszawa
Tel.: +48 (22) 389 66 66
E-mail: info@fundacjadlawolnosci.org