FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja Dom Pokoju www.dompokoju.org
Głównymi celami Fundacji są: działanie na rzecz pokoju, promowanie wielokulturowości i tolerancji, budowanie społeczeństwa otwartego, opartego na dialogu kultur i pokoleń. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną (warsztaty, szkolenia, wystawy, publikacje). Ważnym aspektem działań Fundacji jest nawiązanie do historii regionu oraz oparcie się na świadectwach osób, które doświadczyły nietolerancji lub dyskryminacji ze względu na odmienność kulturową, religijną bądź inną.
Wersja językowa: polska, holenderska, niemiecka
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Fundacja Dom Pokoju
ul. Nowowiejska 38 pok. 29
50 - 315 Wrocław
Tel. +48 (71) 79 44 633
E-mail: dompokoju@dompokoju.org