FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja Finestra www.finestra.org.pl
Fundacja Finestra zajmuje się zbieraniem i opracowywaniem informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich, działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, grup etnicznych i mniejszości narodowych, promuje przedsiębiorczość lokalną, organizuje wolontariat, wspiera działania o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej, zabiega o integrację osób niepełnosprawnych. Fundacja uczestniczyła w realizacji projektu „Obywatelski Kaukaz", organizowała festyn rodzinny „Stop rasizmowi. Stop przemocy!", wspiera programy edukacyjne dla dzieci z ośrodków wychowawczych (akcja „Zielony Żagiel"). Dużo miejsca poświęca dyskryminacji rasowej, integracji europejskiej, edukacji ekologicznej i wspieraniu społecznych ruchów proekologicznych, jak również upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Fundacja Finestra
ul. Wodna 9
30-556 Kraków
Tel./Fax. +48 (12) 296 65 74
Tel. kom.: +48 513 192 212; +48 513 192 232
E-mail: biuro@finestra.org.pl