FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja im. Heinricha Bölla www.boell.pl
Fundacja im. Heinricha Bölla wspiera organizacje i osoby indywidualne, które działają na rzecz bardziej pokojowego i demokratycznego świata, ochrony środowiska naturalnego, promocji ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości oraz przestrzegania praw człowieka na świecie. Celem pracy Fundacji jest budowanie wzajemnego szacunku pomiędzy ludźmi bez względu na pochodzenie, tożsamość kulturową, płeć i poglądy polityczne. Poprzez działalność edukacyjną Fundacja przeciwdziała także dyskryminacji lesbijek i gejów.
Fundacja wspiera sztukę i kulturę, które traktuje jako ważny element pracy edukacyjnej i środek komunikacji społecznej. Cele swe realizuje przez bogatą ofertę edukacyjną, uwzględniającą różne formy kształcenia (np. konferencje, seminaria, kongresy, publikacje, studia, wykłady, podróże studyjne). Wspiera naukę, sztukę i kulturę, finansuje projekty i stypendia, działa na rzecz porozumienia między narodami, organizuje seminaria i staże zagraniczne, współpracuje z krajami rozwijającymi się.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Fundacja im. Heinricha Bölla
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
Tel.: +48 (22) 59 42 333
Fax: + 48 (22) 59 42 337
E-mail: hbs@boell.pl