FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Jej założycielem jest George Soros, amerykański finansista i filantrop, który zainicjował powstanie sieci fundacji, działających obecnie w 31 krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji Centralnej, Republice Południowej Afryki, Gwatemali, na Haiti oraz w Stanach Zjednoczonych. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z Open Society Institute, założonego i sponsorowanego przez George'a Sorosa, oraz z innych źródeł. Fundacja stawia sobie za cel upowszechnianie, zarówno w Polsce, jak i innych krajach naszego regionu, podstawowych zasad demokracji, takich jak: poszanowanie zasad państwa prawa, przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obrona swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.
Na stronie Fundacji znajdują się informacje dotyczące jedenastu programów krajowych i międzynarodowych, w ramach których Fundacja realizuje swoje działania, jak również informacje na temat realizacji tzw. programów regionalnych, których zadaniem jest ułatwianie współpracy i wymiana doświadczeń w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Azji Centralnej. O swoich działaniach, a także o możliwości ubiegania się o dotacje, Fundacja informuje w Biuletynie i na stronie internetowej. Sprawozdania i Biuletyny rozsyłane są do mediów ogólnopolskich i lokalnych, setek instytucji i osób, osoby zainteresowane mogą je otrzymać w biurze Fundacji.
Wersja językowa: polska, angielska, rosyjska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Publikacje Programów Fundacji www.batory.org.pl/pub/index.htm
2) Raporty Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej, Instytut Społeczeństwa Otwartego, Budapeszt (Open Society Institute) (2001-2002) www.batory.org.pl/pub/index.htm
Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 53 60 200
Fax: + 48 (22) 53 60 220
E-mail: batory@batory.org.pl