FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum im. prof. Mojżesza Schorra www.schorr.edu.pl/new/
Centrum realizuje swoje cele poprzez centrum edukacyjne - projekt sponsorowany przez Fundację Ronalda S. Laudera oraz poprzez działania popularyzujące postać i dorobek patrona Fundacji. Jej oferta adresowana jest nie tylko do osób pochodzenia żydowskiego. Celem jest zrozumienie kultury, tradycji i filozofii żydowskiej oraz kształtowanie tolerancji wśród uczestników poszczególnych programów. Większość uczestników zajęć stanowią uczniowie kursów języka hebrajskiego. W celu ułatwienia pracy stworzono autorski, unikalny program nauczania tego języka, adresowany do polskojęzycznego odbiorcy. W Centrum odbywają się spotkania poświęcone państwu Izrael, podczas których można wysłuchać wykładu, obejrzeć film, wziąć udział w konwersacjach w języku hebrajskim. Wspólnie z Agencją Żydowską (SOCHNUT), Departamentem Edukacji i Szkołą Lauder - Morasza organizowane są kursy doskonalące dla nauczycieli języka hebrajskiego i religii żydowskiej. Promowaniu postaci i dorobku prof. Mojżesza Schorra służy stała wystawa oraz projekt Księgi Życia prof. Mojżesza Schorra - muzeum wirtualne.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Centrum im. Prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6
00–104 Warszawa
Tel.: +48 (22) 620 3496
Fax: +48 (22) 652 2162
E–mail: schorr@jewish.org.pl