FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja Integracja www.integracia.org
Fundacja Integracja powstała w 2005 roku. Jej celem jest opracowywanie trwałych ekonomicznych i społecznych strategii, zwiększenie dostępności edukacji, podniesienie poziomu standardu życia ludności Bułgarii, jak również usprawnienie pracy lokalnych samorządów poprzez integrację mniejszości etnicznych (głównie Romów) i utrwalanie postaw prodemokratycznych w różnych grupach społecznych. Fundacja prowadzi kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, dba o zachowanie i odrodzenie tradycji kulturowych mniejszości romskiej. Opracowuje projekty, zajmuje się szukaniem sponsorów, którzy umożliwią ich realizację. Na stronie Fundacji znajdują się informacje o zrealizowanych projektach np. o utworzeniu Romskiego Centrum Informacyjnego.
Wersja językowa: angielska, bułgarska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: 9 Sarnena gora St, entr. 5, 3rd floor
Ruse
Bulgaria
Tel.: 082 / 844-386
Tel. kom.: +359 8 999 265 65, +359 8 999 289 89
Fax: 082 / 843-179
E-mail: info@integracia.org