FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense www.lodzjews.org
Fundacja realizuje swoje cele statutowe wspólnie z Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, Związkiem Byłych Łodzian w Izraelu oraz Urzędem Miasta Łodzi. Współpracuje z różnymi instytucjami w Polsce i na świecie, m.in.: z Instytutem YIVO w Nowym Jorku, Instytutem Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie. Do głównych celów Fundacji należy ratowanie cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej oraz przywracanie i utrwalanie pamięci o łódzkiej społeczności żydowskiej i jej znaczącym wkładzie w historię i kulturę miasta. Równie ważnym zadaniem jest popularyzacja wiedzy o Holokauście i dziejach łódzkiego getta. Zadania te realizowane są m.in. poprzez prowadzone na cmentarzu żydowskim prace renowacyjno-porządkowe, badawcze, gromadzenie dokumentacji dotyczącej osób na nim pochowanych. Fundacja współpracuje z instytucjami takimi jak: archiwa, muzea, wydawnictwa, szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, prowadzi działalność wydawniczą oraz inicjuje i wspiera projekty kulturalno-edukacyjne, które służą poznawaniu i popularyzowaniu historii Żydów łódzkich.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: ul. Pomorska 18
91- 416 Łódź
Tel./Fax: +48 (42) 639 72 33
E-mail: fundacja@lodzjews.org