FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja Rodziny Nissenbaumów www.foss.com.pl
Fundacja odwołuje się do polsko-żydowskich więzi kulturowych, ożywia zainteresowanie żydowską spuścizną duchową i materialną, zarówno w światowej diasporze jak i w społeczeństwie polskim, propaguje i inicjuje przyjazdy młodzieży żydowskiej do Polski. Poprzez rekonstrukcje cmentarzy, odbudowę i ochronę innych obiektów sakralnych i świeckich Fundacja upamiętnia miejsca związane z życiem i męczeństwem Żydów. Fundacja uratowała od całkowitego zniszczenia i zapomnienia dziesiątki cmentarzy, ufundowała pomniki, tablice upamiętniające miejsca męczeństwa Żydów i miejsca nieistniejących dzisiaj synagog. Fundacja stara się obudzić zainteresowanie żydowską spuścizną duchową i materialną zarówno w światowej diasporze, jak i w społeczeństwie polskim.
Wersja językowa: polska, niemiecka, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Fundacja Rodziny Nissenbaumów
Ul. E. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Tel.: +48 (22) 838 60 46, 838 05 74, 636 73 19
Fax: +48 (22) 838 59 57
E-mail: fundacja@nissenbaum.pl