FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Gong www.gong.hr
Organizacja pozarządowa Gong powstała w 1997 r.; jej struktura to centrala w Zagrzebiu oraz 4 regionalne ośrodki w: Rijece, Slavonskim Brodzie, Zadarze i Zagrzebiu. Działanie organizacji opiera się na 3 programach. Pierwszy z nich to program „Wybory", którego celem jest monitorowanie wyborów oraz edukacja w zakresie praw wyborczych. W ramach tego programu w roku 2002 przygotowano akcję „Głosuję po Raz Pierwszy", która w formie interaktywnych warsztatów, zachęcała młodzież do udziału w wyborach, informowała o prawie wyborczym, systemie elekcyjnym i partiach politycznych. Organizacja skupia się na budowie europejskich standardów wyborczych, w tym celu tworzy publiczne debaty, współpracuje z uniwersyteckimi wspólnotami i ekspertami. Drugi program nazwano „Parlament", jego celem jest osiągnięcie przejrzystości działań instytucji państwowych i ich procesów decyzyjnych, ułatwienie obywatelom dostępu do informacji oraz kontaktu z przedstawicielami państwa. Od 2000 r. w ramach tego programu działa tzw. Godzina Obywatela, inicjatywa umożliwiająca bezpośrednie spotkania obywateli z ich parlamentarnymi reprezentantami. Ostatnim programem są „Stosunki międzynarodowe"; skupia się on na współpracy międzynarodowej, edukacyjnych wymianach i warsztatach dla przedstawicieli organizacji o podobnym profilu, działających w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Azji.
Wersja językowa: chorwacka, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
raporty z poszczególnych programów
Kontakt: Trg bana J. Jelacica 15/IV
10000 Zagreb
Chorwacja
Tel.: +385 (01) 4825 444
Fax: +385 (01) 4825 445
E-mail: gong@gong.hr