FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Institut International des Droits de l'Homme www.iidh.org
IIDH stara się uwrażliwić opinię publiczną na przykłady nieprzestrzegania praw człowieka, zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji i ksenofobii. Instytut gromadzi adekwatną dokumentację, organizuje sesje naukowe, warsztaty i konferencje poświęcone ochronie praw człowieka, prowadzi działalność wydawniczą. Realizowane przez IIDH projekty badawcze i przedsięwzięcia kulturalne, jak na przykład coroczny festiwal filmowy w Strasbourgu, mają na celu przeciwdziałanie naruszaniu praw określonych grup społecznych – uchodźców, więźniów, dzieci. IIDH troszczy się o podnoszenie poziomu edukacji, dlatego też zajmuje się kształceniem nauczycieli i profesorów wyższych uczelni, organizuje staże dla studentów zagranicznych. Od ponad 30 lat IIDH współpracuje z różnymi międzynarodowymi i międzyrządowymi organizacjami zajmującymi się ochroną i promocją praw człowieka (UNO, UNESCO, ILO/BIT, Council of Europe). Wiele badań i sesji naukowych współorganizuje z jednostkami uniwersyteckimi i organizacjami pozarządowymi. IIDH współpracuje z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz Komisją Praw Człowieka i Praw Młodzieży Quebecu.
Wersja językowa: francuska, angielska (teksty w języku angielskim i francuskim)
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Journal of the IIHR: Thematic Journal nr 2/October 2002, www.iidh.org/pages_a/journal02_a.html, publikacje dotyczą prawa do życia;
2) Journal nr 1/2001, www.iidh.org/pages_a/journal01_a.html. Lista publikacji znajdujących się w bibliotece w siedzibie IIDH w Strasbourgu.
Kontakt: 2 allée René Cassin
F - 67000 Strasbourg
Francja
Tel.: +33 (03) 88 45 84 45
Fax: +33 (03) 88 45 84 50
E-mail: administration@iidh.org