FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Institute for Multicultural Development FORUM www.forum.nl
Naczelnym celem FORUM jest wspieranie idei wielokulturowego społeczeństwa, w którym aktywnie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na pochodzenie etniczne, religię, płeć, poglądy polityczne, preferencje seksualne. FORUM realizuje 6 programów:
1. Młodzież i bezpieczeństwo – zapobieganie przestępczości i wykluczeniu nieletnich pochodzących z mniejszości etnicznych
2. Religia i tożsamość – przeciwdziałanie przyjmowaniu postaw radykalnych przez młodych muzułmanów
3. Spójność społeczna – wspieranie integracji mniejszości etnicznych poprzez zmiany strategii urbanistycznych i polityki mieszkaniowej
4. Edukacja, rynek pracy i wsparcie społeczne – zapobieganie segregacji w szkołach, przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych imigrantów, pomoc medyczna i socjalna dla osób starszych
5. Imigracja i legalne obywatelstwo – pomoc i doradztwo prawne w zakresie przepisów prawa dla imigrantów
6. Centrum wspierania inicjatyw lokalnych - wspieranie władz lokalnych w zakresie strategii integrowania mniejszości etnicznych.
Instytut organizuje seminaria, konferencje, wydaje periodyki i monografie, opracowuje materiały i pomoce dydaktyczne. FORUM monitoruje i komentuje bieżącą politykę państwa wobec mniejszości, opiniuje projekty legislacyjne. Instytut współpracuje z wieloma holenderskimi organizacjami zajmującymi się integracją społeczną i wielokulturowością.
Wersja językowa: holenderska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Institute for Multicultural Development FORUM
Kanaalweg 86
Utrecht
Holandia
Postbus 201, 3500 AE Utrecht
Tel.: +31 (30) 297 43 21
Fax. +31 (30) 296 0050