FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Inter Faith Network for the UK www.interfaith.org.uk
Organizacja stara się promować porozumienie pomiędzy religiami poprzez podejmowanie różnych działań i inicjatyw np.:
1. stwarza warunki do prowadzenia dialogu międzyreligijnego,
2. prowadzi serwis informacyjny dla zainteresowanych zagadnieniami związanymi z budowaniem dobrych relacji między religiami,
3. wspomaga osoby realizujące projekty związane z dialogiem między religiami
4. inicjuje regionalną współpracę między religiami,
5. organizuje spotkania i umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie krajowych i lokalnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dialogu międzyreligijnego,
6. wspiera ciała członkowskie oraz nawiązuje współpracę z innymi organizacjami,
7. organizuje konferencje np.: "Faith Communities Consultative Forum".
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak (w formie rocznego przeglądu: Annual review, Inter Faith Update)
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Building Good Relations with People of Different Faiths and Beliefs
2) Faith, Identity and Belonging: Educating for Shared Citizenship
3) The Local Inter Faith Guide: Faith Community Co-operation in Action, Second Edition
4) Inter Faith Organizations in the UK: A Directory
5) Faith and Community: A Good Practice Guide for Local Authorities
Kontakt: The Inter Faith Network,
8A Lower Grosvenor Place
London SW1W0
Wielka Brytania
E-mail: gaylina.nguyen@interfaith.org.uk