FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
ICCL działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka. Przeciwstawia się rasizmowi, homofobii, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych, seksizmowi i innym praktykom nietolerancji w stosunku do jakichkolwiek grup mniejszościowych. ICCL organizuje kampanie społeczne na rzecz wsparcia praw mniejszości seksualnych, kobiet, imigrantów, uchodźców, azylantów. Kampanie ICCL są ważnym głosem w dyskusji na temat rozwodów oraz aborcji. ICCL prowadzi badania nad przestrzeganiem praw obywatelskich, ich wyniki są brane pod uwagę przy kształtowaniu przyszłych rozwiązań prawnych.
ICCL współpracuje z organizacjami takimi jak np.: Amnesty International, Children’s Rights Alliance, Immigrant Council of Ireland, Irish Refugee Council, Free Legal Advice Centre (FLAC), Irish Penal Reform Trust, Forum of People with Disabilities oraz Irish Traveller Movement.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: The Irish Council for Civil Liberties
Dominick Court
40-41 Lower Dominick Street
Dublin 1
Ireland
Tel.: +353 (1) 878 3136, 878 3137
Fax: +353 (1) 878 3109
E-mail: iccl@iol.ie