FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Jewish Foundation for the Righteous (JFR) www.jfr.org
JFR, założona przez rabina Harolda M. Schulweisa w 1986 r., wspomaga osoby nie-żydowskiego pochodzenia, które ratowały Żydów w czasie Zagłady. Z pomocy JFR korzysta obecnie ok. 1400 osób z 28 krajów. JFR realizuje własny program szkoleniowy przeznaczony dla nauczycieli szkół średnich i wyższych w USA. W ramach tego przedsięwzięcia, współpracuje z 14 amerykańskimi centrami nauczania o Holokauście. Poprzez sponsorowanie tzw. szkół letnich (JFR’s Summer Institutes for Teachers) oraz szerokie udostępnianie materiałów edukacyjnych, JFR prowadzi program doskonalenia kadry nauczycielskiej (również nauczycieli z Europy). Fundacja przygotowuje także szkoleniowców-wykładowców do pracy w organizacjach społecznych i wyznaniowych. Szczególną formą działalności JFR jest aranżowanie spotkań ocalonych z osobami, które uratowały im życie.
Na stronie znajduje się bardzo ciekawy dział poświęcony indywidualnym historiom ludzi, którzy narażali swe życie ratując Żydów w czasie Holokaustu. Strona jest dobrze zaprojektowana i łatwo się po niej poruszać.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: The Jewish Foundation for the Righteous
305 Seventh Avenue, 19th Floor
New York, NY 10001-6008
USA
Tel.: +1 (212) 727 99 55
E-mail: jfr@jfr.org