FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Grupa Wirydarz www.wirydarz.org
Grupa Wirydarz jest nieliczna, tworzą ją głównie studenci; działa przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszeniu "Otwarta Rzeczpospolita". Wirydarz koncentruje się na kulturze żydowskiej i walce z antysemityzmem, aczkolwiek nie skupia się jedynie na sprawach żydowskich. Postawy ksenofobiczne, którym się przeciwstawia, dotyczą bowiem również: Arabów, Czeczenów, Turków, Wietnamczyków, Ukraińców i innych. Grupa inicjuje i organizuje spotkania ze znanymi osobami m.in. z Anną Bikont, Barbarą Engelking-Boni, Rabinem Schudrichem, Heleną Datner, prof. Pawłem Śpiewakiem, Konstantym Gebertem. Poza spotkaniami, Wirydarz realizuje projekt "Świadomy", w ramach którego powstały instalacje „Drzewo Imion" (w 60 rocznicę powstania w getcie warszawskim) oraz „Znaki Pamięci" (dla upamiętnienia zbrodni w Jedwabnem i Srebrenicy). Członkowie grupy zorganizowali akcję ulotkową w odpowiedzi na szokujące efekty badania OBOP, które dotyczyło poziomu świadomości społecznej na temat sprawców zbrodni w Jedwabnem.
Na stronie znajdują się przedruki artykułów prasowych poruszających kwestie antysemityzmu, rasizmu oraz na temat historii Żydów a także linki do innych organizacji polskich i zagranicznych.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły w języku polskim
Kontakt: Grupa Wirydarz
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
E-mail: info@wirydarz.org