FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
International Lesbian and Gay Association (ILGA) www.ilga.org
ILGA istnieje od 1978 roku, w jej skład wchodzi ponad 400 organizacji członkowskich z każdego kontynentu, z około 90 krajów. Jest jedyną organizacją pozarządową non-profit, działającą na zasadzie federacji społecznej, której celem jest ujawnianie przypadków dyskryminacji na tle orientacji seksualnej w wymiarze globalnym. ILGA zdecydowanie zwalcza pedofilię i dba o przestrzeganie Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i rządów na przejawy dyskryminacji i nietolerancji wspierając programy i akcje protestacyjne, informując i edukując oraz nawiązując współpracę z innymi organizacjami, także z mediami. Na stronie znajdują się linki do poszczególnych organizacji wchodzących w skład ILGI, współpracujących z nią a także odnośnik do biblioteki, w której można znaleźć artykuły dotyczące praw człowieka, prawa w ogóle, tolerancji, zagrożenia HIV/AIDS itp.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska, francuska, portugalska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: International Lesbian and Gay Association (ILGA)
17 Rue de la Charité
1210 Brussels
Belgia
Tel.: +32 (2) 5022471
Fax: +32 (2) 5022471