FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Karpaty.art karpatyart.w.interia.pl
Stowarzyszenie promuje różnorodność kulturową Europy, przy jednoczesnym docenianiu i akcentowaniu specyfiki kulturalnej Euroregionu Karpaty. Prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest z jednej strony przeciwdziałanie dyskryminacji, a z drugiej promocja twórczości artystycznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wspieranie kultury mniejszości etnicznych i narodowych. Odział Stowarzyszenia w Chyrowej, przy wsparciu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CeWOP) w Rzeszowie, zrealizował projekt Dzień Dialogu Międzykulturowego „Chyrowa", w rezultacie którego w miejscowości Chyrowa powstało Centrum Dialogu Międzykulturowego. W zamierzeniu członków stowarzyszenia Centrum ma być miejscem spotkań mniejszości narodowych i etnicznych (Bojków, Łemków) a także przedstawicieli innych narodowości: żydowskiej, romskiej, węgierskiej, niemieckiej, francuskiej. Stowarzyszenie współpracuje z pozarządowymi organizacjami, instytucjami i władzami samorządowych oraz centralnych instytucji zajmujących się kulturą, wspiera artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów, prowadzi terapię i profilaktykę przez sztukę dla różnych grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty, szkolenia, odczyty i konferencje oraz imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie Karpaty.art
Kraszewskiego 1
35-016 Rzeszów
Tel.: +48 (17) 853 28 68
E-mail: karpatyart@o2.pl

Oddział w Chyrowej
Tel.: +48 (13) 433 05 60
E-mail: pod_hyrowa@o2.pl