FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Kolorowa tolerancja – przedsięwzięcie Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl
Przedsięwzięciu przyświeca idea kształtowania pozytywnego wizerunku Łodzi, jako miasta otwartego, gościnnego i bezpiecznego. Jest również próbą przeciwstawiania się nietolerancji, ksenofobii i wandalizmowi. Podczas tygodniowego festiwalu odbywają się koncerty i wystawy. Swoje drzwi dla zwiedzających otwierają także łódzkie świątynie. Stałym punktem "Kolorowej tolerancji" jest akcja zamalowywania obraźliwych napisów i symboli na murach.
Wersja językowa: polska, niemiecka, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-004 Łódź
Tel.: +48 (42) 638 40 76
E-mail: biuro.promocji@uml.lodz.pl