FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
MTO prowadzi Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" (gimnazjum i liceum ) oraz Centrum Kobiet Romskich, w którym szkoli liderki romskie z Europy Południowo-Wschodniej. MTO utworzyło i rozwinęło Sieć Szkół Plus na Bałkanach i w Azerbejdżanie, w ramach której współpracuje ze sobą ponad 60 stowarzyszeń rodziców i nauczycieli. MTO oferuje pomoc dla uczniów romskich (zaopatruje ich w książki i pomoce naukowe), organizuje kursy dla asystentów romskich w szkołach z mniejszością romską.
MTO organizuje i prowadzi kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu Bałkanów, Mołdowy i Ukrainy. W ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej towarzystwo opracowało program dla studentów z Mołdowy, Bośni i Hercegowiny, przygotowujący ich do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, a także program dla studentów z Serbii, Kosowa i Czarnogóry. MTO propaguje i wspiera wolontariat uczniowski; z myślą o uczniach organizuje różne konkursy, warsztaty i projekty, takie jak np. skierowany do gimnazjalistów projekt „Ja wam pokażę", którego celem jest przybliżenie młodzieży kultury i tradycji Żydów polskich.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
ul. Limanowskiego 7
33-300 Nowy Sącz
Tel./Fax: +48 (18) 444 25 57
E-mail: mto_poland@hotmail.com